Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

 

Με νέα εγκύκλιο που αφορά σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή της τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013. Σκοπός είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Ως απόρροια της εφαρμογής αυτής καταργείται εντελώς η δυνατότητα αποστολής δήλωσης με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ακρίβεια από 17/10/2022 η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων μητρώου για όσες διαδικασίες έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την ψηφιακή πύλη. Τέτοιες διαδικασίες είναι η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και οι μεταβολές στα στοιχεία επιχείρησης (π.χ. στη διεύθυνση έδρας, στο καθεστώς ΦΠΑ κτλ.).

Επομένως όσα αιτήματα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου» για διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή πύλη δε θα επεξεργάζονται και θα λαμβάνουν σχετική απάντηση για την ορθή υποβολή τους.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η είσοδος στις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες για την υποβολή δήλωσης ή αιτήματος λόγω προβλήματος στα στοιχεία μητρώου (π.χ. απενεργοποιημένος ΑΦΜ) και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν τεχνική αδυναμία υποβολής του αιτήματος μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Στη νέα λοιπόν εγκύκλιο διευκρινήσεων συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση δυνατότητας χορήγησης ΑΦΜ από οποιαδήποτε ΔΟΥ για όλους τους φορολογουμένους ακόμα και για κάτοικους εξωτερικού. Για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κάτοχους αδειών που εκδίδονται κι ανανεώνονται από τις υπηρεσίες ασύλου και την ελληνική αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α’ και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και ΔΟΥ Δ’ και Ε’ Θεσσαλονίκης ισχύει ότι και πριν.

Τέλος σε ότι αφορά την εκπροσώπηση των φορολογουμένων από δικηγόρο σημειώνεται πως για τη νομιμοποίηση του δικηγόρου φτάνει η νόμιμη προφορική εντολή ότι αυτός είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση για τις περιπτώσεις που ο δικηγόρος υποβάλλει τη δήλωση για λογαριασμό του και παρακολουθεί την πορεία της ή έχει ήδη υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθησή της. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης. Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω σχετικά με την εκπροσώπησή του δικηγόρου δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που η διάταξη νόμου ή η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης προβλέπει πως απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για την υποβολή δήλωσης από εκπρόσωπο.

 

Tags:
,


espa