Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Προσλήψεις με επιδότηση εισφορών

 

Την δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι μηνών δίνει το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας που βρίσκεται σε ισχύ. Ειδικά στις περιπτώσεις που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών επιδοτείται και με διακόσια ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

-Ποιους αφορά
Αφορά προσλήψεις εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί τον τελευταίο μήνα.

-Υποχρεώσεις
Μετά το πέρας των έξι μηνών δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης της θέσης, αλλά υπάρχει υποχρέωση διατήρησης της εάν διακοπεί στη διάρκεια των έξι μηνών μέχρι τη συμπλήρωση του εξαμήνου.

Επίσης οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, ενώ μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

Αυτή τη στιγμή οι ανοιχτές επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ανέρχονται στις 80.000 θέσεις και από 1/1/2022 οι θέσεις αυξάνονται από 100.000 σε 150.000 θέσεις.

 espa