Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr
 

Υποχρεωτική διασύνδεση EFT/POS με την ΑΑΔΕ και επιβολή πρόστιμων από 1.000 έως 50.000 ευρώ

Υποχρεωτική διασύνδεση EFT/POS με την ΑΑΔΕ και επιβολή πρόστιμων από 1.000 έως 50.000 ευρώ

 

Με  παλαιότερη απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτή προτείνεται  με νέο νομοσχέδιο η υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι υπόχρεες οντότητες, με την ΑΑΔΕ και διαβίβασης καθοριζόμενων δεδομένων, είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, τα τερματικά «EFT/POS» που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις ημεδαπής και αλλοδαπής, για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών συνδέονται με την ΑΑΔΕ και παρέχουν στην ΑΑΔΕ πληροφορίες για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και το πεδίο εφαρμογής θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση.

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης  με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής

Εάν η οντότητα που χρησιμοποιεί το τερματικό Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Χρημάτων(POS/EFT) δεν εκπληρώνει την  υποχρέωση διασύνδεσης επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, ανάλογα τα ακαθάριστα έσοδα της οντότητας, εάν τηρεί απλογραφικά η διπλογραφικά βιβλία και το βαθμό υποτροπής.

 espa