Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

e-ΕΦΚΑ: Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

 

Σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών των Μη Μισθωτών θα πρέπει  να γίνει υποβολή αίτησης στο e-ΕΦΚΑ.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αφορά τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες- Αυτοαπασχολούμενους και τους Αγρότες. Η επιστροφή των ποσών από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές αφορούν τα ποσά που έχουν αποτυπωθεί ως «Ποσό προς επιστροφή/ Συμψηφισμό» σε Ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2017-2019 ως ποσό «Προς επιστροφή/Συμψηφισμό» σε Ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών από το 2020.  Επίσης, απευθύνεται σε ασφαλισμένους με παράλληλα μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4387/16 αρθ.30 παρ. όπως ισχύει, που τα ποσά έχουν αποτυπωθεί ως «Υπόλοιπο προς μεταφορά» σε ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών σε π. Φορείς μέχρι 31/12/16 και που δεν έχουν επιστραφεί ή συμψηφισθεί ακόμη με ασφαλιστικές εισφορές, λόγω μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), διακοπής ασφάλισης κλπ.

Μετά την υποβολή αίτησης, θα ακολουθήσει διαδικασία επεξεργασίας της και συμψηφισμός/επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Ειδικότερα θα διενεργηθεί διαδικασία: – συμψηφισμού με καθυστερούμενες μη βεβαιωμένες και με βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ (ρυθμισμένες ή μη ρυθμισμένες) – πίστωσης του υπολειπόμενου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που θα δηλωθεί. Προτείνεται η δήλωση e-mail προκειμένου να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι εάν οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές που θέλετε να σας επιστραφούν αφορούν άλλα ποσά πλην των ανωτέρω (π.χ. καταβληθέντα έως 31/12/16 σε π. Φορείς για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, ποσά από κληρονομικό δικαίωμα, κλπ.) πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την επιστροφή τους στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος με τα ποσά προς επιστροφή (πιστωτικά υπόλοιπα). Μετά την ενημέρωσή σας για το πέρας των ενεργειών από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση θα υποβάλετε αίτηση, μέσω της παρούσας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.espa