Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Έχω υποχρέωση να κάνω δήλωση;

Συχνά προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον κάποιος έχει υποχρέωση να κάνει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή όχι. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τι ισχύει για αυτό και κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως οι κάτοικοι εξωτερικού, οι σύζυγοι και λοιπές περιπτώσεις.

Υπόχρεοι σε δήλωση

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος έχει «κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα».
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υποχρέωση δήλωσης έχουν όσοι ενήλικοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Υποχρέωση έχουν και όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης ακόμη και αν δεν εμπίπτουν σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Κάτοικοι εξωτερικού

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές Ελλάδας φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει από το νόμο υποχρέωση υποβολής δήλωσης σε περίπτωση π.χ. τεκμαρτού εισοδήματος.
Σε κάθε περίπτωση, στο γραφείο μας προτείνουμε, ακόμα και όταν δεν υπάρχει υποχρέωση να γίνεται υποβολή μιας δήλωσης με τις λοιπές πληροφορίες (ακόμα και μηδενική) ώστε να υπάρχει συνέχεια στην εικόνα της φορολογικής δήλωσης και να μην προκύψει πρόστιμο αν για κάποιο λόγο μελλοντικά ζητηθεί η υποβολή δήλωσης.

Σύζυγοι

Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να ήταν ένα ζευγάρι παντρεμένο την 31/12/2019 για να κάνει κοινή δήλωση, αλλά ο γάμος να υφίσταται την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (δηλαδή μέχρι 30/6/20)

Κοινή δήλωση μπορούν να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εφόσον ενημερώσουν για αυτό την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Σε περίπτωση που μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής ένας εκ των δύο συζύγων δηλώσει ότι θέλει να κάνει μόνος του δήλωση, τότε αυτομάτως για εκείνο το έτος και μόνο θα υποβληθούν δυο χωριστές δηλώσεις. Εάν σε επόμενο έτος κάποιος εκ των δύο συζύγων θέλει να συνεχίσει την υποβολή χωριστών δηλώσεων τότε θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στο taxis εκ νέου.

Πότε γίνεται υποχρεωτικά χωριστή δήλωση

Οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικά χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης
• Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Υποχρεώσεις τρίτων προσώπων για υποβολή δήλωσης

Προσοχή πρέπει να δοθεί στις παρακάτω περιπτώσεις. Όπως αναφέρει το υπουργείο υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχει:

• Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων
• Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.
• Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
• Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.espa