Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μείωση προκαταβολής εισοδήματος και άλλες αλλαγές στη φορολογία νομικών προσώπων

 

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ ο ν.4714/2020 ο όποιος μαζί με την  παράταση των φορολογικών δηλώσεων  χρήσης 2019 περιέχει και τη μείωση προκαταβολής εισοδήματος (φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικών προσώπων) για το  2019 και αρκετές αλλαγές σε  θέματα φορολογίας.

Οι σημαντικότερες  αλλαγές  είναι οι εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

•  Μείωση Προκαταβολής Φόρου φορ. έτους  2019

Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των εταιρειών  και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται στην δήλωση ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019.

 

Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
≥ 5% έως και 15% 30%
15,01% έως και 25% 50%
25,01% έως και 35% 70%
>35% 100%

 

– Για εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος  μειώνεται κατά 50%. Η μειωμένη προκαταβολή  δεν εφαρμόζεται  στις εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν ήδη μειωμένη προκαταβολή επειδή είναι νεοσύστατες.

-Για εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα (τομέα υπηρεσιών) και πραγματοποίησε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Το  ποσό της προκαταβολής  μηδενίζεται.

Συνεπώς  για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις αναμένουμε από την ΑΑΔΕ να διενεργήσει νέα εκκαθάριση έτσι ώστε να ενημερωθούν οι δόσεις (στην προσωποποιημένη πληροφόρηση) για όλους τους φορολογούμενους.

•  Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

Εξαίρεση  από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων.

•  Απαλλαγή της  παροχής σε είδος με την μορφή δωρεάν διάθεσης μετοχών υπό όρους και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού έως τριακοσίων ευρώ (300,00) από τη  φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

ΦΠΑ

•  Κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής.

•  Υπάγονται από 1.9.2020 έως και 30.6.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

•  Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

•  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Στο 100% η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020

 

Αλλαγές στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αναφορικά με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

 espa