Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δεύτερος κύκλος επιδότησης για την ηλεκτροκίνηση

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το δεύτερο κύκλο της επιδότησης για την ηλεκτροκίνηση και θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να αλλάξει εάν οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης. Η δράση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ενίσχυση θα αφορά οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότηση μέσω της απόσυρσης. Το ύψος της ενίσχυσης θα γίνεται ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα. Πιο αναλυτικά:

Κατηγορία Α(Φυσικά Πρόσωπα):

– Για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000€.

– Για τα ηλεκτρικά δίκυκλα ή τα τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

α) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1.300€.

β) ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e L4e με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 3.000€.

– Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της καθαρής αξίας με μέγιστο ποσό τα 800€.

– Για την απόσυρση οχήματος ή δίκυκλου ή τρίκυκλου, εκτός από τα ποδήλατα, δίνεται το ποσό των 1.000€ και των 400€ αντίστοιχα και είναι προαιρετική

– Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης H/O επιδοτείται με 500€ και είναι προαιρετική.  Αν κοστίζει λιγότερο από 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης είναι ίσο με το ποσό της αγοράς προ ΦΠΑ.

– Για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, η προσαύξηση που προβλέπεται στο οικολογικό bonus είναι 1.000€ και αφορά την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ. Ενώ για αγορές ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων η προσαύξηση στο οικολογικό bonus θα είναι 500€.

– Για τις οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, η προσαύξηση προβλέπεται να είναι 1.000€ για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ. Ενώ, για αγορά κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου η προσαύξηση είναι 500€. Η προσαύξηση δε θα μπορεί να ξεπερνά τις 4.000€.

-Για τους νέους έως 29 ετών προβλέπεται προσαύξηση 1.000€ στο οικολογικό bonus για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος M ή κατηγορίας L6e- L7e .

Αν για κάποιο δικαιούχο προσαύξησης συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τότε το σύνολο της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας του οχήματος.

Κατηγορία Β(Νομικά Πρόσωπα):

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ορίζεται ως εξής:

– Εάν η εταιρία αιτείται από 1 έως 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα τότε επιδοτείται το 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό επιδότησης 8.000€.

– Εάν η εταιρία αιτείται άνω των 20 οχημάτων τότε το ποσοστό επιδότησης είναι 20% επί της καθαρής αξίας με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 6.000€.

Για τα ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

– Ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1.300€.

– Ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 3.000€.

Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus θα είναι 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τα 800€.

Για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση γίνεται επιδότηση με μέγιστο ποσό τα 400€ και είναι προαιρετική.

Εάν ο ωφελούμενο της κατηγορίας Β έχει έδρα σε νησί της χώρας προβλέπεται προσαύξηση στο επιδοτούμενο ποσό 4.000€ ανά όχημα μέγιστης μάζας 3,5 τόνων.

Για την απόσυρση οχήματος ή δίκυκλου ή τρίκυκλου, εκτός από τα ποδήλατα, δίνεται το ποσό των 1.000€ και των 400€ αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Για την αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e δίνεται ενίσχυση μέχρι και 300€, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρους του βασικού εξοπλισμού του οχήματος.

 

 espa