Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Διαθέσιμες στην ΑΑΔΕ οι τέσσερις νέες ψηφιακές φόρμες αιτήσεων

 

Οι φόρμες που προστέθηκαν είναι οι εξής:

α) Α100 ή «Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής», μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν μπορεί να γίνει έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και αντικαθιστά το Α9.

β) Α200 ή «Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου», η οποία είναι η νέα ενοποιημένη φόρμα για την απόδοση τελών χαρτοσήμου.

γ) Δ210 ή «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων», αφορά τα φυσικά πρόσωπα και αντικαθιστά το Μ1 και το Μ7.

δ)  Δ211 ή «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», αφορά τις επιχειρήσεις και αποτελεί ενοποίηση των εντύπων Μ2 έως Μ11.

Η συμπλήρωση δεν γίνεται χειρόγραφα κατόπιν εκτύπωσης αλλά απευθείας από τον υπολογιστή με δυνατότητα αποθήκευσης. Επίσης, όταν γίνεται επισύναψή τους στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» του myAADE μπορούν να υποβληθούν χωρίς χειρόγραφη υπογραφή, καθώς η ταυτοποίηση επιτυγχάνεται με τους κωδικούς taxisnet κατά την είσοδο στην πλατφόρμα.espa