Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ηλεκτρονική αίτηση επιδομάτων μέσω ΟΠΕΚΑ

 

 

Στην ψηφιακή πλατφόρμα Ο.Π.Ε.Κ.Α. οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα επιδόματα που δικαιούνται, καθώς και να ελέγξουν τα στοιχεία των αιτήσεων τους, την πορεία αυτών και όλα τα δικαιώματα που έχουν σε περίπτωση απόρριψης τους.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αφορούν:

α) Οικογενειακά Επιδόματα, όπως

-Επίδομα Παιδιού, με δυνατότητα υποβολής μετά την ολοκλήρωση πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού.

-Επίδομα Γέννησης

β) το Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα
 γ) το Επίδομα Στέγασης ,όπου υπάρχει παράταση δύο μηνών για τις αιτήσεις πoυ έληγαν και έπρεπε να επανυποβληθούν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021, μόνο για δήμους που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η λίστα των δήμων. 

δ) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

     Η σύνδεση για την υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οργανισμού www.opeka.gr με τους κωδικούς taxisnet. H εξυπηρέτηση για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών και για τις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα γίνεται μόνο από τα ΚΕΠ. Τέλος, οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου που ανήκουν.espa