Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία myphoto μέσω gov.gr

 

Δημοσιεύτηκε στη ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία myPhoto. Η υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη μέσω gov.gr- ΕΨΠ και μέσω της σελίδας myphoto.gov.gr.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η μεταμόρφωση, διαχείριση και αποθήκευση των εξής στοιχείων:

α) ψηφιακών φωτογραφιών
β) οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση φωτογραφίας προσώπου ή/και υπογραφής.

Η διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα

Ο πιστοποιημένος φωτογράφος μεταμορφώνει τις ψηφιακές φωτογραφίες του φυσικού προσώπου και της ιδιόχειρης υπογραφής στην υπηρεσία myPhoto. Έπειτα, αποστέλνεται στο φυσικό πρόσωπο ο κωδικάριθμος (ο αλφαριθμητικός κωδικός) μέσω email ή SMS.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet. Στη συνέχεια, αποστέλνεται με SMS ο κωδικός επιβεβαίωσης για την είσοδο στην εφαρμογή.

Κατά την υποβολή των κωδικών θα πρέπει συμπληρωθεί ο κωδικάριθμος στο αντίστοιχο πεδίο ή να  σαρωθεί ο QR Code με τη βοήθεια συσκευής που διαθέτει λειτουργία κάμερας.

Έπειτα, εμφανίζονται σε μορφή προεπισκόπησης τα αρχεία που αντιστοιχούν στον κωδικάριθμο που υπέβαλε και επιλέγει την αποδοχή ή την απόρριψη τους.

Κατά την αποδοχή  των αρχείων, δίνεται η επιλογή τα αρχεία αυτά να συσχετιστούν με το Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου.

Η διαδικασία για τους φωτογράφους

Ο πιστοποιημένος φωτογράφος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του φωτογραφείου για να μεταμορφώσει τα εν λόγω ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς TAXISnet της επιχείρησης ως νομικού προσώπου για την είσοδο του στην εφαρμογή ή τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet λαμβάνοντας στη συνέχεια κωδικό επιβεβαίωσης με SMS ή email.

Από την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ανακοινώθηκε ότι οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής myPhoto, για τις συναλλαγές στο Δημόσιο για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας.

Tags:
,


espa