Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ

 

Τέθηκε σε λειτουργία η διαδικασία δημιουργίας και ανάρτησης Διοικητικών Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

Με τον τρόπο αυτό πιστοποιούνται  η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης καθώς και η επανέναρξη ασφάλισης και αντίστοιχα η εγγραφή, η διαγραφή και η επανεγγραφή των ασφαλισμένων στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Στην απόφαση θα αναγράφεται  το  Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, το  ΑΜΚΑ, η Ημερομηνία έκδοσης, ο Κωδικός αριθμός ταυτοποίησης, η  Υπογραφή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ασφάλισης και θα γίνεται αναφορά  για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής εντός 30 ημερών από τη λήψη της Απόφασης. Οι  Αποφάσεις θα αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην οθόνη «Αποφάσεις e- ΕΦΚΑ».

Οι ασφαλισμένοι για να έχουν πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:

-Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr

-Επιλογή – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους – Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

-Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ

-Καταχώρηση ΑΜΚΑ

-Επιλογή – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης – Αποφάσεις e-ΕΦΚΑ

-Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης

Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα -Ασφάλιση Μη Μισθωτών»

Έχει δημιουργηθεί ακόμα στο Μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» η νέα επιλογή – Αποφάσεις στην οθόνη «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα :

-Επιλογή – Έσοδα -Ασφάλιση Μη Μισθωτών

-Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»

-Επιλογή – Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ

-Επιλογή από Διαθέσιμες υπηρεσίες – Καρτέλα ασφαλισμένου

-Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

-Επεξεργασία

-Επιλογή – Αποφάσεις

-Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης.

Από εδώ και στο εξής μετά από  διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης δραστηριότητας και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.

Tags:
,


espa