Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2022: ανακοινώθηκαν τα κριτήρια και τα ποσά ενίσχυσης

 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2022. Σύμφωνα με την απόφαση οι αιτήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 χωρίς να διευκρινίζεται η ημερομηνία έναρξης τους.

Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 150 ευρώ. Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια μπορούν να κάνουν αίτηση και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΑΜΕΑ ή έχει τέκνα ΑΜΕΑ, και εφόσον έχει κληρωθεί, το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 200 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης θα δοθεί σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό αποκλειστικά.

Αίτηση για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2022 μπορούν να κάνουν τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Επίσης, τα εισοδήματα τους θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής:

Το ατομικό εισόδημα και το εισόδημα των μονογονεϊκών οικογενειών θα πρέπει να είναι μέχρι:

α) 16.000 ευρώ χωρίς τέκνα

β) 17.500 ευρώ με 1 τέκνο

γ) 19.000 ευρώ με 2 τέκνα

δ) 21.000 ευρώ με 3 τέκνα

ε) 26.000 ευρώ για τους πολύτεκνους

Το οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων και των έγγαμων και των ζευγαριών με σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να είναι μέχρι:

α) 28.000 ευρώ χωρίς τέκνα

β) 29.500 ευρώ με 1 τέκνο

γ) 31.000 ευρώ με 2 τέκνα

δ) 33.000 ευρώ με 3 τέκνα

ε) 38.000 ευρώ για τους πολύτεκνους

Στο ετήσιο εισόδημα δεν θα συνυπολογιστούν επιδόματα αναπηρίας που λαμβάνει ο δικαιούχος ή τα επιδόματα που λαμβάνουν εξαρτώμενα από αυτόν μέλη.

Από τους δικαιούχους εξαιρούνται όσοι έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 και 2022-2023 ή στο πρόγραμμα «Evia-Samos Pass» ή από οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα για την ίδια χρονική περίοδο, ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιήσαν ή όχι.espa