Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Fuel pass 2: Νέα επιδότηση καυσίμων για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβρη

 

Δημοσιεύτηκε νέα επιδότηση καυσίμων για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Οι αιτήσεις για το fuel pass 2 αναμένεται ανοίξουν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και το επίδομα να καταβληθεί μέσα στον Αύγουστο. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr όπως ακριβώς και για το fuel pass.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ. Το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τον σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης. Για κάθε εξαρτώμενο μέλος κατά 3.000 ευρώ. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μπορεί να είναι μέχρι και 45.000 ευρώ για δοθεί η επιδότηση.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε» στον δικαιούχο είτε α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό είτε β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Το ποσό της επιδότησης καυσίμων για το fuel pass 2 θα είναι αυξημένο, πιο αναλυτικά:

α) 100 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών- μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη Νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εάν ο δικαιούχος επιλέξει το επιδοτούμενο ποσό του να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό τότε το ποσό που θα του κατατεθεί είναι 85 ευρώ.

β) 80 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών- μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν ο δικαιούχος επιλέξει το επιδοτούμενο ποσό του να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό τότε το ποσό που θα του κατατεθεί είναι 65 ευρώ.

γ) 70 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών -μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εάν ο δικαιούχος επιλέξει το επιδοτούμενο ποσό του να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό τότε το ποσό  που θα του κατατεθεί είναι 55 ευρώ.

δ) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών -μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν ο δικαιούχος επιλέξει το επιδοτούμενο ποσό του να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό τότε το ποσό που θα του κατατεθεί είναι 45 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του οχήματος και της μοτοσυκλέτας- μοτοποδηλάτου. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Επίσης, όπως και για την αίτηση για το επίδομα fuel pass έτσι και για το fuel pass 2 για τον σκοπό της επαλήθευσης των παραπάνω προϋποθέσεων, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής αντλεί πληροφορίες για το όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο και τον ιδιοκτήτη του με την χρήση των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών: α) Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου από την Α.Α.Δ.Ε., β) Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας από την Α.Α.Δ.Ε., γ) Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης), δ) Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων από την Α.Α.Δ.Ε, για τον έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος, μοτοσικλέτας-μοτοποδηλάτου, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας και τον έλεγχο του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος.espa