Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

mobilefees.gov.gr – Ηλεκτρονικά η αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη κινητής & καρτοκινητής νέων 15-29 ετών

 

Σε λειτουργία η πλατφόρμα mobilefees.gov.gr για την υποβολή της αίτησης από νέους ηλικίας 15-29 ετών για την απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής με την δήλωση του κινητού τους τηλεφώνου στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.).

Διαδικασία υποβολής

Βήμα 1

Είσοδος στο mobilefees.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet:

-του δικαιούχου, εάν είναι ενήλικας (18-29 ετών)
-του προσώπου που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου εάν αυτός είναι ανήλικος (15-17 ετών)

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet ή οι πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για ανήλικο δικαιούχο και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στα ΚΕΠ από τις 20/01/22.

Βήμα 2

Στην επόμενη σελίδα πρέπει να γίνει αποδοχή των όρων και καταχώρηση ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, επιλέγετε το «Νέα Αίτηση».

Βήμα 3

Κατά την δημιουργία της νέας αίτησης επιλέγετε εάν η αίτηση αφορά εσάς ή άτομο που έχετε στην επιμέλεια σας, έπειτα επιλέγετε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, συμπληρώνετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και θα σας αποσταλεί ένας εξαψήφιος κωδικός μιας χρήσης για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό. Αφού τον εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο και πατήσετε «Ολοκλήρωση», θα σας εμφανιστεί το μήνυμα «Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς!» που υποδεικνύει ότι η αίτηση έχει ολοκληρωθεί.

Βήμα 4

Μπορείτε στην νέα οθόνη που θα εμφανιστεί να επιλέξετε το «Νέα Αίτηση» για να υποβάλλετε δηλώσεις για άλλα άτομα που έχετε στην επιμέλεια σας ή να επιλέξετε το «Εξαγωγή σε pdf» για να αποθηκεύσετε τον πίνακα της εγγραφής σας.

Η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο θα δίνεται σταδιακά με βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ως εξής:
– 10 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0
– 11 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1
– 12 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2
– 13 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3
– 14 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4
– 15 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5
– 16 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6
– 17 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7
– 18 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8
– 19 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9.

Παρατηρήσεις

-Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να καταχωρήσει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να αιτηθεί απαλλαγή, εξαιρούνται οι περιπτώσεις επιμέλειας καθώς τότε μπορεί να υποβάλει αιτήσεις για όλους τους δικαιούχους.

-Ο δικαιούχος μπορεί να διαγράψει την αίτηση απαλλαγής σε έναν αριθμό και να την ενεργοποιήσει σε άλλον που έχει στην κατοχή του, εφόσον το επιθυμεί.

-Εάν ένας δικαιούχος αλλάξει πάροχο, ο νέος πάροχος ενημερώνεται αυτόματα για την απαλλαγή.

-Η διακοπή γίνεται αυτόματα όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 290 έτος της ηλικίας του.

 espa