Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες

 

Από την Δευτέρα 19/10/2020 έχουν τεθεί σε λειτουργία οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που απευθύνονται σε υποψήφιους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες που έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΑΑΔΕ. Απλοποιείται πλέον η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή της απαραίτητης αίτησης και της αυτόματης λήψης της βεβαίωσης, η οποία, μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την δήλωση της έναρξης/λήξης ή μεταβολής της επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔOY.

Για τη χρήση της υπηρεσίας από τον υποψήφιο ασφαλισμένο αρχικά απαιτείται η είσοδο στο portal του e-ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el, στις «Υπηρεσίες για ασφαλισμένους» και επιλογής μιας από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας.

– Μεταβολή δραστηριότητας, στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

– Λήξη ασφάλισης, στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας.

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθείτε τα εξής απλά βήματα:

Υποχρεωτικά και για τις 3 περιπτώσεις:

1. Η ταυτοποίησή με τους κωδικούς TaxisNet κατά την είσοδο

2. Η ταυτοποίηση στοιχείων με ΑΜΚΑ (ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας πριν ξεκινήσετε την διαδικασία.)

3. Εμφάνιση στοιχείων ασφαλισμένου (Σε αυτό το βήμα εμφανίζονται τα στοιχεία σας όπως υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στη βάση του e-ΕΦΚΑ.)

Κατά περίπτωση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης στοιχείων συμπληρώνετε:

1. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας. Προσοχή: Η υπηρεσία απευθύνεται σε υποψήφιους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες που έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΑΑΔΕ και απογράφονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί. Στην περίπτωση που δεν απογράφεστε για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

– Καταχώρηση στοιχείων διεύθυνσης επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης.

– Επιλογή ΚΑΔ: Σε αυτό το βήμα δηλώνεται ο ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα που προγραμματίζετε να ασκήσετε (κύριο ΚΑΔ) και για την οποία θα κάνετε έναρξη στην ΑΑΔΕ. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε συμπληρωματικά έως και 5 ΚΑΔ που αντιστοιχούν στις δευτερεύουσες δραστηριότητες (Δευτερεύοντες ΚΑΔ) τις οποίες προγραμματίζετε να δηλώσετε στην έναρξη εργασιών σας στην ΑΑΔΕ. Για την αποφυγή λαθών συνίσταται να έχετε εντοπίσει και προεπιλέξει τους ΚΑΔ που θέλετε να δηλώσετε πριν ξεκινήσετε την διαδικασία.

Η αναζήτηση των ΚΑΔ στην εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την πληκτρολόγηση τμήματος του κωδικού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ είτε με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας.

– Ειδικά Ερωτηματολόγια: Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητας, όπως δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί κλπ. για τις οποίες καλείστε να απαντήσετε σε ερωτήματα που αφορούν στη δραστηριότητα και καθορίζουν: την προσθήκη των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, την επιλογή των ασφαλιστικών κατηγοριών και άλλες επιπλέον πληροφορίες που θα ζητηθούν για την «ασφαλιστική καρτέλα» του ασφαλισμένου.

– Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας: ανάλογα με τους ΚΑΔ που έχετε επιλέξει (και έχοντας απαντήσει στα σχετικά ερωτηματολόγια, όπου απαιτείται) το σύστημα θα σας κατατάξει αυτόματα σε μια από τις 2 μεγάλες ομαδοποιήσεις κύριας ασφάλισης που ισχύουν σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία: κύρια ασφάλιση ως «ΑΓΡΟΤΗΣ» (τ.ΟΓΑ) και κύρια ασφάλιση ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ» (τ.ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ.ΤΑΝΠΥ, τ.ΕΤΑΠ ΜΜΕ). Στον πίνακα αυτό ως νέος ασφαλισμένος μπορείτε να επιλέξετε και την «Ειδική Ασφαλιστική Κατηγορία» με τις μειωμένες εισφορές.

– Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

– Αποθήκευση και εκτύπωση της Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης.

 

Το σύστημα αποθηκεύει την Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής δήλωσης (που παράγεται αυτόματα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησής σας) με ένα μοναδικό αριθμό.

2. Μεταβολή δραστηριότητας, στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής ΚΑΔ.

Για να προσθέσετε έναν (ή περισσότερους) νέους ΚΑΔ, πατάτε στην επιλογή «Νέος». Η αναζήτηση των ΚΑΔ στην εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την πληκτρολόγηση τμήματος του κωδικού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ είτε με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας. Έπειτα Ακολουθούν τα βήματα με τα Ειδικά Ερωτηματολόγια και Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Για να αφαιρέσετε έναν (ή περισσότερους) ΚΑΔ, πατάτε την «Επιλογή», και αφού εντοπίσετε τον ΚΑΔ που θέλετε να αφαιρέσετε, επιλέγετε «Ενημέρωση».

Ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και το σύστημα αποθηκεύει την Βεβαίωση για Δήλωση Μεταβολής (που παράγεται αυτόματα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησής σας) με ένα μοναδικό αριθμό.

3. Λήξη ασφάλισης, στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας

Εφόσον έχετε ενεργή ασφάλιση στο Μητρώο Μη Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ προχωράτε στο επόμενο βήμα, όπου εμφανίζονται τα δεδομένα που αφορούν στην ενεργή ασφάλισή σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε: «Επιθυμώ τη λήξη της ασφάλισης μου στον e-ΕΦΚΑ λόγω της διακοπής της δραστηριότητας μου στην ΑΑΔΕ» και να δηλώσετε την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητας. Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και έχετε ορίσει την ημερομηνία διακοπής επιλέγετε «Λήξη Ασφάλισης».

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Εάν η διαδικασία δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί για κάποιο λόγο, ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα σφάλματος και πρέπει να επισκεφτείτε ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Περισσότερες οδηγίες από την ΑΑΔΕ για Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης βρείτε εδώ, για Βεβαίωση Μεταβολής ΚΑΔ, εδώ  και για Λήξη Ασφάλισης εδώ.espa