Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Οδηγίες εξυπηρέτησης κοινού στον ΟΑΕΔ

Οδηγίες για την εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ

Από τις 4 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου η εξυπηρέτηση στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ ανά επιδημιολογικό επίπεδο θα γίνεται ως εξής:

Περιφερειακές Ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου επιτήρησης:
Θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε είτε κατόπιν ραντεβού αφού έχετε υποβάλλει αίτημα για ραντεβού στην διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2, είτε με φυσική παρουσία σας με σειρά προτεραιότητας.

Περιφερειακές Ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου:
Θα εξυπηρετούνται μόνο επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Όσοι πολίτες προσέρχονται χωρίς ραντεβού δεν θα εξυπηρετούνται.
Για επείγουσες καταστάσεις και μόνο για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα για ραντεβού στην διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2:

Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, θα λάβετε μήνυμα μέσω email ή τηλεφωνική κλήση για να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας www.oaed.gr/e-yperesies και η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται είτε με τους κωδικούς του TAXISnet, είτε με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Ηλ. Υπηρεσίες για Φυσικά Πρόσωπα

• Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
• Έκδοση Δελτίου Ανεργίας
• Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας
• Αναζήτηση θέσης εργασίας σε εσωτερικό & εξωτερικό (Δίκτυο EURES)
• Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
• Αίτηση για Τακτική επιδότηση ανεργίας
• Αίτηση για Επίδομα μακροχρονίως ανέργων
• Αίτηση για Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
• Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τακτικώς επιδοτούμενων, μακροχρονίως ανέργων, αυτοτελώς απασχολούμενων)
• Αίτηση για Ειδικό εποχικό βοήθημα
• Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
• Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο
• Αίτηση για Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
• Αίτηση για Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
• Αίτηση για Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
• Αίτηση για Συμπληρωματική παροχή μητρότητας
• Αίτηση και Ένσταση για τα προγράμματα Κοινωνικών Παροχών (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος)

• Αίτηση σε Ειδικά Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) στον Δημόσιο Τομέα και Υποβολή Ένστασης
• Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)
• Αίτηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα & Υποβολή Ένστασης
• Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας
• Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους
• Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας, από το έτος 2009 κ. εξ. (χορήγηση της επιδότησης μέσω ΟΠΣ)
• Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
• Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
• Βεβαίωση αυτασφάλισης
• Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ
• Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ.ΟΕΚ

Ηλ. Υπηρεσίες προς Εργοδότες/Επιχειρήσεις

• Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)
• Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Εργασίας
• Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία
• Αίτηση Υπαγωγής σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)
• Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)
• Υποβολή ενστάσεων με συνημμένα δικαιολογητικά, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ – ΝΕΕ)
• Αίτηση Συμμετοχής και Ένσταση Παρόχων Κοινωνικών Προγραμμάτων -Υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων
• Αναζήτηση προσωπικού μέσω του Δικτύου EURES
• Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ
• Υποβολή αιτήσεων με συνημμένα δικαιολογητικά από εργοδότες για καταβολή επιχορήγησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ – ΝΕΕ)
• Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Μαθητείας

Για όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα ή τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέσω email, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσω www.gov.gr ή έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails) όλων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ εδώ.

Για να βρείτε το ΚΠΑ2 που ανήκετε επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.oaed.gr/pou-aneko

Οι αποφάσεις όλων των αιτήσεων ανεξαρτήτως τρόπου υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη) θα κοινοποιούνται μέσω email.
Οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους θα διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης και όχι δια ζώσης.

Επισημαίνεται ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΠΑ2 θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.espa