Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Διευκρινήσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος

 

Δημοσιεύθηκαν οι διευκρινήσεις που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο μήνα για τις προθεσμίες πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πιο αναλυτικά:

Φυσικά Πρόσωπα

Για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2022, η καταβολή του φόρου θα πραγματοποιείται σε οχτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι δύο πρώτες δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την 31 Αυγούστου 2022 ενώ η καθεμία από τις επόμενες δόσεις θα πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εκάστου μήνα.

Η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του φόρου επεκτείνεται μέχρι την 31 Αυγούστου 2022. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του φόρου .

Σε περίπτωση που ενώ η φορολογική δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα είτε στη Δ.Ο.Υ είτε μέσω myAADE και ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο των δικαιολογητικών του στη Δ.Ο.Υ., εάν η δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31 Αυγούστου 2022, τότε ο ισχύει η εφάπαξ καταβολή του φόρου ή η αποπληρωμή σε οχτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Όσον αφορά την έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση θα πρέπει ο φόρος να εξοφληθεί εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.

Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε Ο.Ε. ή Ε.Ε 

Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, καταβάλλουν το φόρο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2022. Η καθεμία από τις υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εκάστου μήνα.

Φυσικά Πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 5Β

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του επαναπατρισμού του άρθρου 5Β (συνταξιούχοι), καταβάλλουν το φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στο εξωτερικό σε μία δόση μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουλίου του εκάστου έτους. Δε γίνεται συμψηφισμός με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή πιστωτικά υπόλοιπα. Καταβάλλοντας το φόρο, ο φορολογούμενος δεν έχει άλλη φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό. Επίσης, για όσους μπήκαν στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5β επαναπατρισμού, δεν μπαίνει προκαταβολή φόρου στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλοδαπής.espa