Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

ΔΥΠΑ: Όλα τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

 

Τα ενεργά προγράμματα του φορέα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) τα οποία παρέχουν την δυνατότητα κατάρτισης και απασχόλησης προσωπικού είναι τα παρακάτω:

-Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας: Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) μήνες πλήρης απασχόλησης, ενώ στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαίως, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Επιπρόσθετα καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποζημίωση. Δεν υπάρχει περιορισμός ένταξης στο πρόγραμμα βάσει των ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας. Για το σκέλος Α του προγράμματος: Η ΔΥΠΑ καλύπτει έως το 75% του μηνιαίου μισθού, των εισφορών αλλά και την αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για το σκέλος Β του προγράμματος: Η ΔΥΠΑ καλύπτει έως το 75% του μηνιαίου μισθού, των εισφορών αλλά και την αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας για 12 μήνες, εάν η επιχείρηση ενταχθεί με κανονισμό de minimis. Ενώ για αιτήσεις με το κανονισμό ΓΑΚ 651/2014 η ΔΥΠΑ καλύπτει έως το 50 % του μηνιαίου μισθού, των εισφορών αλλά και την αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας για 12 μήνες. Υπάρχει περιορισμός ένταξης στο πρόγραμμα ανάλογα τους ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση.

 

-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια. Δίνεται ωστόσο προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Η επιχορήγηση  της ΔΥΠΑ παρέχεται για 18 μήνες και ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής (Περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας), ενώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας σε ποσοστό 70%. Υπάρχει περιορισμός ένταξης στο πρόγραμμα ανάλογα τους ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση.

 

-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες : Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας. Η ΔΥΠΑ καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων γυναικών για 15 μήνες και έως το 70% του μισθού και των εισφορών για την πρόληψη  ανέργων για 15 μήνες. Υπάρχει περιορισμός ένταξης στο πρόγραμμα ανάλογα τους ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση.

 

-Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών : Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση ανέρχεται στα 715 ευρώ μηνιαία. Δεν υπάρχει περιορισμός ένταξης στο πρόγραμμα βάσει των ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση.espa