Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Προεργασία για νέους ανέργους 18-29 ετών

 

Πρόγραμμα επιδότησης για πρόσληψη ανέργων 18 – 29 ετών

Ξεκίνησαν την Παρασκευή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης προσωπικού για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών.

Κατόπιν έγκρισης της αίτησης επιχορήγησης προσωπικού οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν στην πρόσληψη του ωφελούμενου, ενώ  αξίζει να σημειωθεί ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν πρέπει να έχει προβεί σε μείωση του υπάρχοντος προσωπικού 3 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ανάλογα με το προ υπάρχον προσωπικό μπορούν να αιτηθούν τις εξής θέσεις εργασίας :

-Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να αιτηθούν 1 θέση εργασίας.

– Επιχειρήσεις με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να αιτηθούν 2 θέσεις εργασίας.

– Επιχειρήσεις με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να αιτηθούν 3 θέσεις εργασίας.

– Επιχειρήσεις με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να αιτηθούν 5 θέσεις εργασίας.

– Επιχειρήσεις με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να αιτηθούν 8 θέσεις εργασίας.

– Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να αιτηθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση και έως 20 ωφελούμενους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της προεργασίας ορίζεται σε 7 μήνες πλήρους απασχόλησης. Ενώ η εβδομαδιαία απασχόληση του ωφελούμενου δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 5 ημέρες εβδομαδιαίως και τις 8 ώρες ημερησίως. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η απασχόληση από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ, μηνιαίως, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.espa