Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Λογιστής – Φοροτεχνικός (Κωδ 1058)

Περιγραφή:

Πρόκειται για νέα θέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, στο τμήμα Λογιστικής υποστήριξης εταιρειών του γραφείου μας. Το κατάλληλο άτομο θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε θέση λογιστή σε λογιστικό γραφείο με ενασχόληση σε θέματα πελατών Γ κατηγορίας.

 

Αρμοδιότητες:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (διπλογραφικά)
 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων, τριμηνιαίων ή ετήσιων δηλώσεων (δηλαδή ΦΠΑ, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, intrastat, παρακρατούμενοι φόροι, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κ.λπ.).
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Λογιστικές συμφωνίες και προετοιμασία αναφορών προς την διοίκηση.
 • Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Εντοπισμός πιθανών περιοχών κινδύνων για τους πελάτες σε λογιστικό και φορολογικό επίπεδο.
 • Επικοινωνία με πελάτες ή/ και υπαλλήλους πελατών (φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη).

 

Παροχές:

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη με σκοπό την εξέλιξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

 

Απαραίτητα προσόντα:

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε λογιστικό γραφείο
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε φοροτεχνικά θέματα (ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων Hyper Λογιστική, Microsoft Office & ειδικά λογιστικών φύλλων (Excel)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ηγετικές ικανότητες

 

Πρόσθετα προσόντα:

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Ικανότητα παροχής συμβουλών
 • Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης.

  espa