Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρακτική Άσκηση – Διοικητικό Προσωπικό (Κωδ 2019)

 

Το Γραφείο Καράμπελα Α.Ε. αναζητά τελειόφοιτους σπουδαστές από πρώην ΤΕΙ – ΙΕΚ για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης.

 

Αρμοδιότητες:

Ο/Η υποψήφιος/α θα εκπαιδευτεί στις παρακάτω εργασίες:

 • Οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση socialmedia&site εταιρείας

 

Παροχές:

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης μέσω μόνιμης θέσης εργασίας
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ

 

Απαραίτητα προσόντα:

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

 • Βεβαίωση ικανότητας πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ από ΤΕΙ/ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης διοικητικής κατεύθυνσης.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Microsoft Office & λογιστικών φύλλων (Excel)
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Πρόσθετα προσόντα:

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών

  espa