Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αναστολές Ιανουαρίου 2022: Ποιες οι νέες αλλαγές

 

Νέες αλλαγές ανακοινώθηκαν χθες 17 Ιανουαρίου και αφορούν τις αναστολές του μήνα Ιανουαρίου 2022.

Αναλυτικά:

-Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους στους οποίους επιβάλλεται απαγόρευση μουσικής και έχουν ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 12 π.μ. έχουν την δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή για τον Ιανουάριο 2022, τις συμβάσεις εργασίας όσων εργαζομένων έχουν προσλάβει μέχρι και 30/12/21.

Προστίθενται δυο νέα παραρτήματα με ΚΑΔ:

Παράρτημα Α: οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021 δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, από 14/1/2022 έως και 31/1/2022.

Παράρτημα Β: οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021 έχουν την δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί μέχρι 30/12/2021 και κατά μέγιστο ποσοστό 25% αυτών που απασχολούνταν την 30/12/2021, για χρονικό διάστημα από 14/1/2022 έως 31/1/2022. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση απασχολούσε κατά την 30/12/2021 μέχρι και τέσσερις εργαζόμενους δύναται να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας ενός εξ αυτών.

Η επιχείρηση κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Για τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 14/01/2022 έως και την 21/01/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών των νέων περιπτώσεων που αφορούν τα παραρτήματα Α και Β (περιπτώσεις 1β και 1γ του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α)  μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα ενεργοποίησης του συστήματος υποβολής δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ και έως την 21/1/2022. Επίσης οι υπεύθυνες δηλώσεις των νέων περιπτώσεων αναστολών που αφορούν τους κλάδους του παραρτήματος Α&Β υποβάλλονται μέχρι 21/01/2022.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ ΝΕΟ