Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Δικαιούχοι και διαδικασία αίτησης

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον νέο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής στο ΦΕΚ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 είναι έως 22 Φεβρουαρίου 2021.

Αναλυτικά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «myBusinessSupport» όλες οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ατομικές και μη κερδοσκοπικές υποκείμενες σε ΦΠΑ.

Εξαιρέσεις είναι:

  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 1000 εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2021.
  • Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια από 1η Ιουλίου 2019.
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου.
  • Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
  • Τέλος, επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα παρακάτω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τον Ιανουάριο 2021:

1.Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ διακριτά για κάθε μήνα.

2.Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

– Τα ακαθάριστα έσοδα τους διακριτά για κάθε μήνα,

– το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

– το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Τα παραπάνω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.espa