Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Οδηγίες και διαδικασία για την υποβολή των test COVID-19 των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις

 

Στο ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να δηλώνουν οι επιχειρήσεις τα αποτελέσματα των τεστ των ανεμβολίαστων υπαλλήλων τους από τις 18/10. Η σχετική εφαρμογή στις 26 του μήνα

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εβδομάδων από 18- 24/10/2021 και 25-31/10/2021 πρέπει να υποβληθούν από 02 – 05/11/2021.

Οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, θα υποβάλλονται από Τρίτη έως Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.

Υπόχρεοι εργαζόμενοι σε δήλωση: Πως τους βρίσκω στο ΕΡΓΑΝΗ

  • Πατώντας την καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ > Κατάστασης Εμβολιασμού Νόσησης Εργατικού Δυναμικού Rapid

αναγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι που είναι υποχρεωμένοι σε διαγνωστικό έλεγχο με ημερομηνίες ανά εβδομάδα .

  • Πατώντας την καρτέλα ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ> Αναζήτηση Δηλώσεων Εργαζομένων Καταγραφής Αποτελεσμάτων Covid-19 Test (Σύμφωνα με την τελευταία δήλωση εντός 7 ημερών)

Αναγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι στους οποίους έχει διενεργηθεί διαγνωστικός έλεγχος .

 

Οδηγίες για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη

Στο ΕΡΓΑΝΗ επιλέγετε την καρτέλα ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ> Δήλωση Υποχρέωσης Διαγνωστικών Ελέγχων Ανεμβολίαστων Εργαζόμενων

Στην σελίδα που θα εμφανιστεί ακολουθείτε την διαδρομή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ>ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ>Δηλώσεις Υποχρεωτικών Ελέγχων Ανεμβολίαστων και Μη Νοσησάντων Εργαζομένων>

Στην σελίδα που εμφανίζεται γράφετε τις ημερομηνίες για την εβδομάδα εφαρμογής των ελέγχων (πχ για την πρώτη βδομάδα βάζετε τις ακόλουθες 18/10-24/10/21).

Στην σελίδα που ανοίγει στο παράρτημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» προστίθενται τα στοιχεία της επιχείρησης δηλαδή:

  1. Τα στοιχεία του εργοδότη – Νόμιμου Εκπροσώπου (ΑΦΜ)
  2. Τα στοιχεία των απασχολούμενων

Υποχρεωτικό για να προχωρήσει η δήλωση είναι να συμπληρωθεί το πλαίσιο που αναγράφεται «Αριθμός υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων» με 1 ή 2 ανάλογα τον κλάδο της επιχείρησης και την συχνότητα αυτών ανά εβδομάδα καθώς και το πόσοι διαγνωστικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί.

Στην συνέχεια, επιλέγετε  «Προσθήκη από Κατάσταση Εμβολιασμού Νόσησης Εργατικού Δυναμικού Rapid» για να προστεθούν όσοι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου και πόσοι διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί για την βδομάδα αναφοράς.

Ακόμα, το πλαίσιο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί , εφόσον οι υποβληθέντες διαγνωστικοί έλεγχοι είναι λιγότεροι από τους υποχρεωτικούς και δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης.

Σημείωση: Σε όσους εργαζομένους  η στήλη «Αριθμός διαγνωστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν» δεν είναι ίδιος με τη στήλη «Αριθμός διαγνωστικών ελέγχων που υποχρεούνται να διενεργεί» ,ο εργοδότης υποχρεούται να μπει στον εκάστοτε εργαζόμενο(Διαχείριση) και να επιλέξει στο πλαίσιο ΛΟΓΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ κάποιο από τα ακόλουθα:

α) παροχή της εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας

β) απουσία με άδεια μετ’ αποδοχών, ή με άδεια ασθένειας ή οποιαδήποτε άλλη     άδεια

γ) κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας

δ) καθυστέρηση έκδοσης της βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου από το gov.gr και απλή έκδοση βεβαίωσης του διαγνωστικού φορέα

Κυρώσεις 

Για τους εργοδότες σε περίπτωση:

-μη τήρησης των υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 300 ευρώ έως 1500 σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

-μη υποβολής της δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ.

-υποβολής ψευδούς δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.

 

Tags:
,


espa