Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα ενίσχυσης επιστημόνων

 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την στήριξη των επιστημόνων με το επίδομα των 400 ευρώ.

– Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ και τους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-EΦKA και οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού κατά το 2020 για τους μήνες Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020.

– Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 400,00 ευρώ.

-Η ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , είναι ακατάσχετη, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο

-Η αίτηση της ενίσχυσης γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τις 05/02/2021 έως και τις 15/02/2021.

Οι ΚΑΔ των δικαιούχων είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στον τετραψήφιο ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων:

6910       Νομικές δραστηριότητες

7111       Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

7112       Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621       Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

8622       Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

8623       Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

7500       Κτηνιατρικές δραστηριότητες

6920       Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

7022       Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:

1.Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες-ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ, καθώς και οικονομολόγοι και γεωτεχνικοί που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ και:

α. είναι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 1.1.2017 σε έναν ΚΑΔ από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1 ή είναι ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή

β. έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ μέχρι 31.12.2016

γ. μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες ή δικηγορικές εταιρείες ή εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016 για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει αφενός να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020  να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά.

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση  είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν υποβάλλει τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ  για όλους τους μήνες ή τρίμηνα του έτους 2020. Οι  ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλώσει τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2020 διακριτά ανά μήνα, στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτηση ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΑΕΔ μέχρι τις 2 Μαρτίου 2021.espa