Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πως θα γίνει η καταβολή του 50% των ενοικίων στους ιδιοκτήτες ακινήτων από το Κράτος

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την  διαδικασία και τις προϋποθέσεις της καταβολής από το κράτος του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συγκεκριμένα  οι ιδιόκτητες ακίνητων που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο – μόνο τα φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές – θα πρέπει να έχουν υποβάλλει «Δήλωση Covid»  μέσω taxis γι αυτούς τους μήνες και να έχουν δηλώσει στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Taxisnet τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης Covid» και εντός 30 ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid», τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει ή στέλνει μήνυμα για τυχόν διορθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες των  ακινήτων ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση email που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους αντίστοιχα για τα μισθώματα του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Η πίστωση του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις  18 Ιανουαρίου 2021. Και για το μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Το καταβαλλόμενο ποσό αποζημίωσης 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος  είναι ανεκχώρητο, αφορολόγητο και ακατάσχετο και  δεν υποκινείται ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύη. Επίσης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους OTA, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις περιπτώσεις  κληρονόμων. Συγκεκριμένα οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid» μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο 50% της μείωσης των μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν λόγω δήλωση, εντός 2 μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.

Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, τότε:

– Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.

– Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid».

Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της μείωσης των μισθωμάτων καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ’ αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Taxisnet.espa