Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τι ισχύει με τις άδειες εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα που νοσούν ή νοσούν τα τέκνα τους από COVID-19

 

Νέες διευκολύνσεις για τους γονείς σε περίπτωση νόσησης των τέκνων τους από COVID-19, καθώς και για τους εργαζομένους ιδιωτικού τομέα που νοσούν από COVID-19 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με ισχύ μέχρι τις 15 Απριλίου 2022.

Για γονείς με τέκνα που νοσούν από COVID-19

Οι εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να τηλεργαστούν για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών εάν τα τέκνα τους είναι μαθητές μέχρι Γ’ Γυμνασίου, βρέφη, προνήπια και νήπια, παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες  ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και άτομα με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία δεν είναι εφικτή ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα για το ίδιο χρονικό διάστημα να κάνει χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19 για τις τέσσερις πρώτες ημέρες απουσίας ενώ για την πέμπτη ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή για τη χορήγηση άδειας είναι υποχρεωτική η επίδειξη θετικού αποτελέσματος από διαγνωστικό έλεγχο.

Η άδεια δεν γίνεται να χορηγηθεί εάν το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί κάποια άλλη άδεια.

→ Κατά την διάρκεια της άδειας οι γονείς λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους ( τις τρεις πρώτες μέρες καλύπτεται από τον εργοδότη και την τέταρτη από τον ΕΦΚΑ).

Η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς που είναι δικαιούχοι της. Εάν ο ένας από τους δύο δεν εργάζεται, ο δικαιούχος γονέας δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας (εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που ορίζονται από την διάταξη).

Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικό τομέα

Όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα νοσούν από COVID-19 έχουν την δυνατότητα τηλεργασίας για χρονικό διάστημα μέχρι 5 ημέρες ή χορήγησης ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης, με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδειξη θετικού αποτελέσματος από διαγνωστικό έλεγχο (δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση).

Η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί εάν γίνεται ήδη χρήσης οποιαδήποτε άλλης άδειας.

Η ειδική άδεια συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.

→Καταργείται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του.

 

 

Tags:
,


espa