Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»-Μάρτιος 2021

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας για την υποβολή δηλώσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό για τον Μάρτιο 2021 υποβάλλουν την Α’ φάση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 1/3/2021 έως 31/3/2021.

Τονίζεται ότι στον μηχανισμό εντάσσονται για τον μήνα Μάρτιο και εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 31/1/2021.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ φάση είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας.

Επίσης η υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (Β’ φάση) γίνεται από 1/3/2021 έως και 15/3/2021.

Οι δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Ιανουάριο 2021 (Β’ φάση) υποβάλλονται από 1/3/2021 έως και 15/3/2021.

Ακόμη δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄-ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄–ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Ιανουάριο 2021 μόνο:

1.για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ για τον Ιανουάριο 2021, και

2.για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ.espa