Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Βεβαιώσεις μετακίνησης: Νέες αλλαγές από σήμερα

 

Μέχρι και την Δευτέρα 15/03/2021 θα ισχύουν οι βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιτηδευματιών και μελών οργάνωσης διοίκησης που εκδόθηκαν μέχρι τη Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 16:00.

Στην περίπτωση αυτή, οι εργοδότες οφείλουν να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με νέες βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν διάρκεια ισχύος από 16/3/2021 και όχι πέραν των 14 ημερών.

Οι βεβαιώσεις κίνησης που εκδόθηκαν από τη Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 16:01 και εφεξής δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Μετακινήσεις εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Η βεβαίωση μετακίνησης για τους υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα που απαιτείται να κινηθούν από και προς την εργασία τους κατά τις ώρες της απαγόρευσης  δίνεται από τους εργοδότες έπειτα από αίτηση που έχει γίνει στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ.

Για τους εργαζόμενους που τηλεργάζονται εκ περιτροπής ο εργοδότης τους παρέχει το απόσπασμα εντύπου Ε4.1. ειδικού σκοπού.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει κυλιόμενο ωράριο ο εργοδότης παρέχει στον εργαζόμενο το πρόγραμμα εργασίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Διαφορετικά η μετακίνηση των εργαζομένων γίνεται με την νέα βεβαίωση τύπου Α από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr ή   μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μετακινήσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών

Οι αυτοαπασχολούμενοι εκτός από ένα εκ των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει να έχουν επιπλέον μαζί τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα από το Taxis.

Τονίζεται επίσης πως βεβαίωση κίνησης  δεν χορηγείται σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως εάν τηλεργάζεται  ή βρίσκεται σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Μετακινήσεις εργαζομένων που αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο

Εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, μπορούν να εκτυπώσουν το νέο έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ»,  το οποίο εκδίδεται μέσω του forma.gov.gr/.

Μετακινήσεις μελών οργάνου διοίκησης

Με νέο έντυπο μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα μπορούν να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.espa