Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Φορολογικά οφέλη στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις για τα έτη 2020 και 2021

 

Φορολογικά κίνητρα διαφήμισης για τις επιχειρήσεις – ειδικά τις κερδοφόρες – περιλαμβάνει πρόσφατος νόμος με τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από τον κυκλώνα «Ιανός», και της πανδημίας του COVID-19.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις για προσαυξημένη έκπτωση στις δαπάνες για διαφήμιση για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Οι επιχειρήσεις που διαφημίζονται μέσω ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων σε υπαίθριους χώρους ή μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, κινηματογράφου, εφημερίδων, περιοδικών διαδικτύου, υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων (Facebook, Twitter κτλ) έχουν έκπτωση των διαφημιστικών τους δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορ. έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης για το 2019 και

2.η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορ. έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο 105% του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών διαφημιστικής δαπάνης για το 2019.

Για την επιχείρηση η οποία έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού, το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε 70% της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης του 2019.

 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις  εφόσον πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες το 2020 ισόποσες με το 2019 δικαιούνται προσαύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης  κατά 100% και εφόσον πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες το 2021 αυξημένες κατά 105% με το 2019 δικαιούνται  προσαύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης  κατά 60%. Ειδικά για τις πληττόμενες επιχειρήσεις εφόσον  πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες το 2020 αυξημένες κατά 70% με το 2019 δικαιούνται  προσαύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης κατά 100%.

 espa