Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μείωση Ενοικίου 40% για το μήνα Νοέμβριο – Πίνακας ΚΑΔ

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Επιχείρηση η οποία έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα,  ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας κατά τις 20 Μαρτίου 2020 από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.espa