Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πως θα γίνεται η ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων

 

Παράταση πήρε η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021, καθώς και η δήλωση ακινησίας των οχημάτων έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ακινησίας:

α) Για τα επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία θα δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr  από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

β) Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος ΔΕΝ παραδίδονται στην Εφορία.

γ) Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον Ο.Δ.Δ.Υ.

Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.

Σημεία προσοχής:

-Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία. Όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ακυρώνεται η ακινησία και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000€, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για 3 χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

-Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας με σκοπό να τεθεί το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να το δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία. Για οχήματα που τίθενται σε ακινησία μέσω του gov.gr, η άρση της πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης μέσω της ίδιας πλατφόρμας, εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στο gov.gr, όπου με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση κάθε είδους στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων.espa