Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Self-test: Σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από 24 Μαΐου

 

Από σήμερα 24 Μαΐου όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας,  μπορούν πλέον να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία δύο self-test τα οποία θα διενεργήσουν υποχρεωτικά ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.

Τονίζεται ότι η δήλωση των αποτελεσμάτων του τεστ για τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα και όχι υποχρεωτικά σήμερα. Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του σήμερα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση. Η διάθεση των δωρεάν self test επεκτείνεται και σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Η διαφορά είναι ότι την δυνατότητα έχουν όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν φυσική παρουσία αλλά και όσοι τηλεργάζονται. Οι εργαζόμενοι που τηλεργάζονται απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν  εργάζονται με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.

Διευκρινίζεται ότι υποχρέωση διενέργειας του self-test έχουν όσοι παρέχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή εργασίας απασχολούνται με τηλεργασία η βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».espa