Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr
 

Πόσες αποδείξεις πρέπει να συγκεντρώσετε ώστε να μην πληρώσετε φόρο

Πόσες αποδείξεις πρέπει να συγκεντρώσετε ώστε να μην πληρώσετε φόρο

Το 30% του συνολικού  εισοδήματος τους θα πρέπει να συλλέξουν οι πολίτες σε δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί με τραπεζικά μέσα ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο. Στο συνολικό εισόδημα δεν συμπεριλαμβάνονται επιδόματα και έκτακτες αποζημιώσεις (λόγω covid κλπ). Οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν το 30% των δαπανών , θα φορολογούνται επιπλέον με 22% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν έχουν καλύψει μέχρι το 20% του απαιτούμενου ποσού (30% του εισοδήματος) και με 11% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν έχουν καλύψει μεταξύ του ποσού 20% και 30% του απαιτούμενου ποσού δαπανών.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι φορολογούμενοι στα ποσά βεβαιώσεων δαπανών των κωδικών 049 & 050 που έχουν στείλει οι τράπεζες καθώς ενδεχομένως να υπάρχουν επιπλέον ποσά δαπανών οπότε και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τα προσθέσουν μόνοι τους.

 

Ειδικά για το 2020 η επιβολή του πρόσθετου φόρου δεν ισχύει για τους πληγέντες από την πανδημία, αναλυτικά:

α) Για τους πληττόμενους της πανδημίας  φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη.

γ) Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.

δ) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.

στ) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID.

ζ) Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

Γενικότερα από την συλλογή ηλεκτρονικών δαπανών εξαιρούνται.

(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.

(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.

(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).

(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

(xii) Οι φυλακισμένοι.espa