Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο & Ορθές Επαναλήψεις

 

Ανακοινώθηκε η απόφαση σχετικά με τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο 2021.

Η υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις-εργοδότες θα γίνονται προαναγγελτικά από 3/3/2021 έως και 7/3/2021 για μέρος ή για όλο τον μήνα. Το ίδιο διάστημα μπορούν να δηλωθούν και οι αναστολές συμβάσεων που αφορούν την περίοδο 1 με 3 Μαρτίου του 2021.

Όσον αφορά τις νέες αναστολές συμβάσεων από 8 Μαρτίου και μετά, οι εργοδότες- επιχειρήσεις είναι υπόχρεοι να προαναγγείλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις αναστολές αυτές τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, μονομερή χρονικά διαστήματα εντός του Μαρτίου είτε ολόκληρο τον μήνα.

Για τις αναστολές του Μαρτίου 2021 λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι εξαιτίας του προαναγγελτικού συστήματος αναστολών συμβάσεων εργασίας, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν δέχεται ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολών του Φεβρουαρίου 2021  μετά τη λήξη του μήνα.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας και ορθές επαναλήψεις για τον Ιανουάριο 2021 (Β’ Ευκαιρία).

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο 2021, από 1/3/2021 έως 2/3/2021.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ορθές επαναλήψεις για τον Ιανουάριο 2021.

Από τις 1/3/2021 έως τις 2/3/2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδεςστο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιλέγοντας την ειδική περίπτωση “Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου»”.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν και τίθενται εκ νέου σε αναστολή δεν απαιτείται να κάνουν σε καμία δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που θέλουν να την τροποποιήσουν (πχ ΙΒΑΝ).

Δεν απαιτείται  δήλωση όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή. Οι συμβάσεις εργασίας τον προσώπων που τίθενται σε αναστολή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους, μέσα στα παραπάνω χρονικά διαστήματα.espa