Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ενίσχυση Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

 

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση για τις Δράσεις:

-Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

-Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης.

Στόχος των δράσεων, αποτελεί η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ :

Επιλέξιμες θεωρούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε μία εκ των ανωτέρων περιοχών :

✓ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ειδικότερα στην γεωγραφική ενότητα Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.

✓ Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ειδικότερα στην γεωγραφική ενότητα Μεγαλόπολης,  Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :

-Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

-Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

-Δαπάνες Λογισμικού: Κατασκευή ιστοσελίδας, προγράμματα λογισμικού

-Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού, δαπάνες προβολής, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

-Δαπάνες προσωπικού

-Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 20.000€ έως και 100.000€

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

Στις Δράσεις μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες, νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.