Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

ΕΝΦΙΑ: Πώς να πληρώσετε σε περισσότερες από 6 δόσεις

 

Ποιοι είναι οι τρόποι ώστε ο συγκεκριμένος φόρος να καταβληθεί σε περισσότερες από 6 δόσεις που έχει ανακοινωθεί.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το ποσό υπερβαίνει κατά πολύ τα 180 ευρώ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Ο λόγος είναι ότι το ελάχιστο ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης, για όποιον επιλέξει την ένταξη στην πάγια ρύθμιση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Μια άλλη βέβαια επιλογή είναι η εξόφληση του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας και η καταβολή του στη συνέχεια σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση δεν χρειάζεται η οφειλή να καταστεί ληξιπρόθεσμη. Ωστόσο όσοι την επιλέξουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επιβαρύνονται με επιτόκιο το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
– το συνολικό ποσό της οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5,32%, αν η αποπληρωμή καθοριστεί έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις και με ετήσιο ποσοστό τόκων 6,82% εφόσον καθοριστεί αριθμός μηνιαίων δόσεων από 13 έως 24.

-το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

-στην περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες οφειλές ο οφειλέτης μπορεί να τις εντάξει σε νέα πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους.

-προϋπόθεση για την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει, είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα, όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία όπως επίσης
-να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν τακτοποιηθεί σε δόσεις με ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής όλα τα προηγούμενα χρέη του οφειλέτη.

– μη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση έχουν όσοι φορολογούμενοι για τους οποίους εκκρεμεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή

-στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής μίας μηνιαίας δόσης το ποσό της δόσης αυτής επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την ανάλογη προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

-για να είναι έγκυρη η ρύθμιση ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει σε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας ή μέσω ATM οποιουδήποτε υποκαταστήματος τράπεζας στην οποία έχει κάποιον καταθετικό λογαριασμό ή μέσω e-banking, την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που :

– δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

– καθυστερήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

– δεν υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις ΦΠΑ κατά τα διάρκεια που ισχύει η ρύθμιση και μέχρι την εξόφλησή της,

– δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

– έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τόσο την πρώτη όσο και την δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ έως τις 29 Οκτωβρίου 2021. Οι υπόλοιπες 4 θα πρέπει να καταβάλλονται σε τέλος κάθε μήνα δηλαδή στις 30/11/2021, 31/12/2021, 31/1/2022 και η τελευταία στις 28/2/2022.espa