Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης κληρονομιάς

 

Η ψηφιακή εφαρμογή myproperty σε αρχικό στάδιο θα ξεκινήσει να δέχεται τις αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς για κληρονομούμενους που απεβίωσαν από 1/1/2022 και μετά, ωστόσο τις τροποποιητικές και τις υπόλοιπες δηλώσεις θα τις υποβάλουν οι φορολογούμενοι κανονικά στις εφορίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή συγκεκριμένα αφορά στις εξής δηλώσεις :

– Αρχικές εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένη δήλωση σε έντυπη μορφή για κινητά ή ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος (Α.Π.Α.Α.) με κληρονόμους φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

– Τροποποιητικές εμπρόθεσμές ή εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης με τις οποίες δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία ή τροποποιούνται όσα έχουν δηλωθεί ήδη με προϋπόθεση πως η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω myProperty.

Από την 01/01/2023 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων για κάθε ζεύγος κληρονομούμενου-κληρονόμου κι ανά αίτια επαγωγής συντάσσεται μια δήλωση. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κληρονόμου συντάσσονται περισσότερες δηλώσεις αντίστοιχα για κάθε κληρονόμο.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής αυτής, θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet . Όσο για τις δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εντός αντικειμενικού συστήματος με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο και υποβάλλονται από τον υπόχρεο με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet . Σε περίπτωση που ζητηθεί απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς έχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.espa