Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέα έντυπα της ΑΑΔΕ

 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των εφαρμογών της Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ, ανακοινωθήκαν τα νέα έντυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην ενότητα «Κατάλογος εντύπων».

Ενδεικτικά:

– Α010: Αίτημα σε Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για το οποίο δεν προβλέπεται ειδικό έντυπο.

– Α110 (αντικαθιστά το Μ0): Αίτημα μητρώο, το οποίο απευθύνεται ειτε σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να λάβουν επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα είτε νομικά πρόσωπα που θέλω να λάβουν επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου.

– Α501 (αντικαθιστά τα έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου υποδείγματα 3,6 και 9): Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να λάβω πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54Α ν.4174/2013) για ακίνητό, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

– Ε411: Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια).

Από 07/11/2022 παύουν να ισχύουν τα προγενέστερα έντυπα και όσα αιτήματα έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και εκκρεμούν στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης διεκπεραιώνονται κανονικά.