Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αλλαγές στη διαδικασία προκατοχύρωσης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου επιχείρησης

 

Σύμφωνα με νέο νόμο καταργήθηκε η δυνατότητα  διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με το αντίστοιχο Μητρώο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) που είναι υπεύθυνο για τα  Εμπορικά Σήματα, με αποτέλεσμα ο σχετικός έλεγχος του διακριτικού τίτλου και της επωνυμίας να πρέπει να διενεργείται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Εφόσον υφίσταται διακριτικός τίτλος στην επιχείρησή σας είναι αναγκαίο να καταχωρηθεί καθώς και να ελεγχθεί, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της φήμης της επιχείρησής σας.

Συγκεκριμένα, ως επωνυμία ή διακριτικό τίτλο επιχείρησης δεν δύναται να (προ)δεσμευθεί λεκτικό επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που έχει κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα.

Η επιχείρηση, πριν προβεί σε δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων μέσω αναζήτησης στα πληροφοριακά συστήματα του ΓΕΜΗ και της ΥΜΣ στον σύνδεσμο https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το επιθυμητό λεκτικό δεν έχει κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση ως εμπορικό σήμα.

Συνεπώς, σε περίπτωση που από τον συγκεκριμένο έλεγχο προκύψει η ύπαρξη ήδη καταχωρημένου Εθνικού η Ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων με τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος αλλά και επιβολής διοικητικών κυρώσεων-πρόστιμα, θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε επαρκή διαφοροποίηση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου που επιθυμεί.espa