Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αλλαγές στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών

 

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες και τον φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό. Πιο αναλυτικά:

α) Καθορίζεται η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, και πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας 31.12.2023, και χωρίς να ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης για τις εξής κατηγορίες αγαθών:

-Συντελεστής ΦΠΑ μηδέν (0%) στα εμβόλια για τον Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, παρατείνεται η εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ μηδέν (0%) για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα φίλτρα και στις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης.

-Συντελεστής ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλόγων ή αρχαιοτήτων των και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας.

-Συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), στους απινιδωτές.

-Συντελεστής ΦΠΑ έξι (6%), στα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική), στο σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, στα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, στην αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών) και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη (γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση).

β) Παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στον συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) μόνο για τον καφέ, το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι, λοιπά αφεψήματα, έως και τις 30.06.2024. Ωστόσο, τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά υπάγονται στον συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία (13%), με αναδρομική ισχύ από την 11η Δεκέμβριου 2023 και χωρίς ημερομηνία λήξης.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ,  ισχύουν τα ακόλουθα:

-Η προθεσμία υπαγωγής στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους παρατείνεται και πέραν της 31.12.2023 χωρίς χρονικό περιορισμό. Αντίθετα, στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΞΙ), ο συντελεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται έως και 30.6.2024.

-Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια για τους ζωολογικούς κήπους παρατείνεται και πέραν της 31.12.2023, χωρίς χρονικό περιορισμό.

-Στα εισιτήρια κινηματογράφων εφαρμόζεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. 6% και πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας στις 31-12-2023, χωρίς χρονικό περιορισμό.

-Στη διάθεση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) έως 31.12.2023.

-Στη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%) από 1.1.2024 και έπειτα, με εξαίρεση τη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων στην διάθεση των οποίων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% έως την 30ή.6.2024.

-Η παράδοση σε «πακέτο» των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών, τυποποιημένων και μη και ροφημάτων, υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% από 1.1.2024.

-Επίσης, στην παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και την παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 13% και πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας στις 31-12-2023, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Επιπροσθέτως, εισάγεται η επιβολή φόρου κατανάλωσης σε νέα προϊόντα, ήτοι: στα «ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό» και στα «σακουλάκια νικοτίνης». Πιο αναλυτικά:

-Καθορίζεται η επιβολή του φόρου κατανάλωσης στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό», δηλαδή το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για εισπνοή, μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης και περιέχει υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή, εξαιρούμενων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση. Ο συντελεστής φόρου ανέρχεται στα εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.

-Καθορίζεται η επιβολή του φόρου κατανάλωσης στα «σακουλάκια νικοτίνης», δηλαδή το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για λήψη από το στόμα, χωρίς εισπνοή και χωρίς διαδικασία θέρμανσης ή καύσης και το οποίο περιέχει υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση. Ο συντελεστής φόρου ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.

Τέλος, η εφαρμογή του φόρου κατανάλωσης στα νέα προϊόντα ισχύει από 11-2-2024.espa