Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών & υποχρεωτική διασύνδεση τους με POS – καταληκτικές προθεσμίες

 

Με την απόφαση Α1021/24-02-2023 (ΦΕΚ Β’ 1826/22-03-2023) της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προθεσμίες αναβάθμισης για τις περίπου 300.000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας), προκειμένου να γίνει η διασύνδεση τους με τα POS.

Μόνη εξαίρεση από την διασύνδεση παρέχεται για τις Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.

Σημειώνεται ότι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με POS είναι υποχρεωτική, ενώ με την ανωτέρω απόφαση προσδιορίσθηκαν οι ημερομηνίες μέχρι τις οποίες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμισή τους.

Ειδικότερα η αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι:

  • 30/6/2023 για οντότητες των οποίων το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2021, δεν υπερβαίνει τις 100.000,00 €
  • 31/7/2023 για οντότητες των οποίων το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει τις 100.000,00 €

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους μηχανογράφους τους προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες αναβάθμισης των ταμειακών τους μηχανών.espa