Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ασφάλιση κατοικίας για μειωμένο ΕΝΦΙΑ

 

Σύμφωνα με το νέο νομό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται για τα έτη 2024 και επόμενα, μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα)

Βασική προϋπόθεση για  την χορήγηση της έκπτωσης είναι η κατοικία να έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες κατά την διάρκεια του έτους.

Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός  (1) έτους τότε η μείωση του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται αναλογικά.

-Ασφάλιση για 12 μήνες έχει έκπτωση 10%

-Ασφάλιση για 9 μήνες έχει έκπτωση 7,5%

-Ασφάλιση για 3 μήνες έχει έκπτωση 2,5%

-Ασφάλιση για 2 μήνες δεν επιφέρει καμία μείωση ΕΝΦΙΑ

Σημειώνεται ότι, η μείωση 10% του ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου.

Τέλος, θεσπίζεται ελάχιστο ασφάλιστρο με βάση το κόστος ανακατασκευής, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.000 ευρώ το τ.μ.