Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Διευκρινίσεις για τον φορολογικό χειρισμό τους

 

Διευκρινίσεις για τον φορολογικό και όχι μόνο χειρισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που ξεκινούν από 1/1/2024 έδωσε το υπ. Οικονομικών. Υπάρχει διαφορετικός χειρισμός ανάλογα με το αν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση.

· Για τα Φυσικά Πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτούν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, θεωρείται εισόδημα από:

α) ακίνητη περιουσία και απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά μέχρι 2 ακίνητα.

β) επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά από 3 ακίνητα και άνω.

Για την υπαγωγή του εισοδήματος στην αντίστοιχη κατηγορία λαμβάνονται υπόψιν:

α) το πλήθος των ΑΜΑ που έχουν καταχωρηθεί (το οποίο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το πλήθος των ακινήτων). Σε περιπτώσεις διακριτής εκμετάλλευσης δωματίων στο ίδιο ακίνητο, αντιστοιχούν περισσότεροι ΑΜΑ.

Για παράδειγμα, εάν στο ίδιο διαμέρισμα διατίθενται ξεχωριστά 3 δωμάτια, με διαφορετικούς ΑΜΑ, τα αντίστοιχα εισοδήματα θα αντιμετωπισθούν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 13%.

β) η πρόθεση εκμετάλλευσης των ακινήτων αυτών, η οποία αποδεικνύεται από την καταχώρησή τους στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχουν έσοδα από την εκμετάλλευσή τους).

· Για τις Επιχειρήσεις– νομικά πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτούν από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων από τα οποία προέρχεται, και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Υποχρεώσεις 

Α) Τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πάνω από δύο ακίνητα και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων, υποχρεούνται: 

1. Να προβούν σε δήλωση έναρξης ή μεταβολής ΚΑΔ, εντός 30 ημερών από την έκδοση της εγκυκλίου, ήτοι 9/4/2024. Τη δήλωση έχουν δυνατότητα να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας και όσα φυσικά πρόσωπα όφειλαν να την έχουν υποβάλει σε προγενέστερη ημερομηνία, κάνοντας αναγωγή στην πραγματική ημερομηνία έναρξης/μεταβολής.

2. Να καταβάλλουν τέλος παρεπιδημούντων αξίας 0,5% επί των εσόδων των μισθώσεων.

3. Να περιλαμβάνουν τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (ΤΑΚΚ) κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης. Συγκεκριμένα:

· Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο το ποσό υπολογίζεται στα 1,50 ευρώ/διανυκτέρευση (με εξαίρεση μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ. για τις οποίες επιβάλλεται τέλος 10,00 ευρώ/διανυκτέρευση).

· Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το ποσό υπολογίζεται στο 0,50 ευρώ/διανυκτέρευση (με εξαίρεση μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ. για τις οποίες επιβάλλεται τέλος 4,00 ευρώ/διανυκτέρευση).

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται μέχρι δύο ακίνητα υποχρεούνται: 

Να περιλαμβάνουν τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (ΤΑΚΚ) κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης. Συγκεκριμένα:

· Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο το ποσό υπολογίζεται στα 1,50 ευρώ/διανυκτέρευση (με εξαίρεση μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ. για τις οποίες επιβάλλεται τέλος 10,00 ευρώ/διανυκτέρευση).

· Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το ποσό υπολογίζεται στο 0,50 ευρώ/διανυκτέρευση (με εξαίρεση μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ. για τις οποίες επιβάλλεται τέλος 4,00 ευρώ/διανυκτέρευση).

Περαιτέρω διευκρινίσεις:

α) Για βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών, υπάρχει η υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων των ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

β) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος εφαρμόζεται στην περίπτωση ακινήτων που μισθώνονται ή υπεκμισθώνονται από επιχειρήσεις.

 

Για τις παραπάνω υποχρεώσεις δίνεται περιθώριο 30 ημερών από την 9/4/2024 για δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών, χωρίς επιβολή προστίμων.

 espa