Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Εξαήμερη εργασία: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

 

Από 01/07/2024 θα παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης και κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας  λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων :

-Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
-Επιχειρήσεις που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εξαήμερης απασχόλησης είναι:

-Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, να μην υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες, ενώ απαγορεύεται ρητά για την εν λόγω ημέρα η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.
– Για την πρόσθετη ημέρα απασχόλησης καταβάλλεται στον εργαζόμενο ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
– Για την χρήση της 6ης ημέρας, είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων  δήλωση από τον εργοδότη ότι η επιχείρηση ανήκει στις κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης  εργαζομένων για έξι μέρες, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά  που γίνεται η χρήση  της 6ης ημέρας, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας για  συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στην νέα ρύθμιση που προβλέπεται μέσω του νόμου 5053/2023 δεν υπάγονται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Τέλος, με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας αναμένεται να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την εφαρμογή της εξαήμερη εργασίας.

 espa