Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών, τιμολόγια ρεύματος χαμηλής τάσης και νέο τιμολόγιο ρεύματος πολυτέκνων

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

1.Ποιοι οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης;

Οι δικαιούχοι ανέρχονται περίπου σε 1,2 εκατ. και είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

-οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, για τους έγγαμους 24.000 ευρώ, που προσαυξάνεται  κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

-κύκλο εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες)

-αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

2.Ποιο το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης και πώς υπολογίζεται;

-Το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για κάθε μήνα θα ανέρχεται ως 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού.

-Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (όσες έχουν συντελεστή βαθμοημερών άνω του ένα), το ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 160 ευρώ ανά μήνα και αντίστοιχα σε τριμηνιαία βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα 480 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, το εύρος της τρίμηνης ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ.

3.Ποσο επηρεάζουν τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου το ποσό της ενίσχυσης;

Τα τετραγωνικά της οικίας του δικαιούχου δεν αποτελούν παράμετρο για τον υπολογισμό της έκτακτης ενίσχυσης για τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές.

4.Μπορώ να λάβω την έκτακτη ενίσχυση ενώ λαμβάνω ήδη το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης;

Όσοι λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2023/2024 δεν θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης. Επίσης, όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β εξαιρούνται από την έκτακτη ενίσχυση αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την επιδότηση του τιμολογίου στο οποίο έχουν ενταχθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

5.Πώς θα κάνω την αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια;

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ, στην οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο της έκτακτης ενίσχυσης. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του.

6.Τι στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης;

Στην αίτηση θα πρέπει να  αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

-Α.Φ.Μ. του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης

-Το ονοματεπώνυμό του

-Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του

-Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

-Ο τ.κ. και η διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε η κατοικία είναι ιδιόκτητη, είτε  ενοικιαζόμενη, είτε  δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς επίσης  και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος

-Το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος καθώς και το ΑΦΜ και την επωνυμία του προμηθευτή που έχει εκδώσει τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό

-Τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου (email, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου)

Μετά  τον έλεγχο των εισοδηματικών  και περιουσιακών κριτήριων από την ΑΑΔΕ, αποστέλλονται τα στοιχεία ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ που εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή, ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας και το ύψος της επιδότησης που δικαιούται στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να τα κοινοποιήσει στους προμηθευτές και να εφαρμοστεί η επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης.

7.Ποιος υποβάλλει την αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση;

Η αίτηση για την έκτακτη ενίσχυση-επίδομα υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή από έναν εκ των δύο μελών του νοικοκυριού σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

8.Πώς θα εφαρμοστεί η ενίσχυση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας;

Η έκπτωση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι ή εκκαθαριστικό) και η περίοδος ενίσχυσης αφορά το διάστημα 1/1/2024 – 31/3/2024.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

9.Θα πρέπει να υποβάλλω κάποιο αποδεικτικό του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μου στην εφαρμογή «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ»;

Ο δικαιούχος – καταναλωτής ρεύματος θα πρέπει να καταχωρεί στην πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία των λογαριασμών ρεύματος.

Για την καταχώριση των στοιχείων του λογαριασμού υποβάλλεται ο αριθμός του λογαριασμού ρεύματος, το συνολικό ποσό του λογαριασμού, το Α.Φ.Μ. και η επωνυμία του προμηθευτή, το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου στο οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός, ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στο λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση και η περίοδος κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός ρεύματος.

Λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί που αφορούν την περίοδο κατανάλωσης από 1/1/2024 έως 31/3/2024 και θα πρέπει να αναρτάται στην πλατφόρμα το συνολικό ποσό της δαπάνης.

10.Μπορώ να υποβάλλω τα αποδεικτικά κατανάλωσης ρεύματος που αφορούν στην περίοδο επιδότησης σταδιακά;

Η υποβολή των στοιχείων των δαπανών που προκύπτουν από τους λογαριασμούς που αφορούν στην περίοδο επιδότησης μπορεί να γίνει σταδιακά, κατά την έκδοση του εκάστοτε λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024, το σύνολο των αποδεικτικών των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν την κατανάλωση της περιόδου της ενίσχυσης.

 

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.Τι αλλάζει στα τιμολόγια ρεύματος από 1.1.2024 και για ποιο λόγο;

Νέα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης θα εφαρμοστούν από 1/1/2024. Θεσπίζεται ειδικό κοινό τιμολόγιο στο οποίο θα μεταπέσουν αυτόματα από 1/1/2024 όσοι δεν επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο έως 31/12/2023. Εξαιρουμένων των καταναλωτών που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση αυτή.

2.Ποια είναι η υποχρέωση των προμηθευτών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα νέα τιμολόγια;

Οι προμηθευτές έχουν προθεσμία έως την 1/12/2023 να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια που θα εφαρμοστούν από 1/1/2024.

3.Πώς καταλαβαίνει ο καταναλωτής σε ποια κατηγορία τιμολογίου βρίσκεται;

Οι προμηθευτές οφείλουν να επισημαίνουν κάθε τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τις νέες «σημάνσεις διαφάνειας», προκειμένου οι καταναλωτές να κατανοούν άμεσα και ευχερώς το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του τιμολογίου, δηλαδή αν η χρέωση προμήθειας είναι σταθερή ή κυμαινόμενη ή δυναμική.

4.Ποιες είναι οι τέσσερις «σημάνσεις διαφάνειας» των νέων τιμολογίων από 1η Ιανουαρίου 2024;

Θεσπίζονται τέσσερις διακριτές κατηγορίες τιμολογίων, οι οποίες θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως.

Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.

Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.

Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη ευφυούς μετρητή.

5.Ποιο είναι το βασικό όφελος του ειδικού τιμολογίου που θεσπίζεται από την Πολιτεία;

Το ειδικό κοινό τιμολόγιο με πράσινη σήμανση παρέχει το πλεονέκτημα στους καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων, την 1η ημέρα του μήνα κατανάλωσης, την τιμή χρέωσης του μήνα. Ο καταναλωτής, θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί σε μηνιαία βάση τις χρεώσεις του τιμολογίου του, και να τις συγκρίνει με ευχέρεια ιδίως με τα κοινά τιμολόγια που θα προσφέρονται στην αγορά. Η διαφάνεια και η ευκολία της σύγκρισης θα ενισχύεται από το γεγονός ότι η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της, τις χρεώσεις προμήθειας, οι οποίες θα εφαρμόζονται στο ειδικό κοινό τιμολόγιο.

6.Γιατί να επιλέξω τιμολόγιο και να μην μείνω στο ειδικό τιμολόγιο;

Το σύνολο των καταναλωτών θα μεταπέσει, αυτομάτως, στο ειδικό τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου 2024, εκτός των καταναλωτών που θα επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο.

Οι προμηθευτές έως 1/12/2023 θα ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια που προσφέρουν καθώς και για τις χρεώσεις τους. Οι καταναλωτές έως και την 1/1/2024,  έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις των προμηθευτών και να επιλέξουν τον προμηθευτή και το τιμολόγιο που καλύπτει τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Η κατηγορία του ειδικού κοινού τιμολογίου (με πράσινη σήμανση) αναμένεται ότι θα έχει ανταγωνιστικές τιμές και οι προσφορές των προμηθευτών θα είναι άμεσα συγκρίσιμες. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε το επιθυμεί να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον προμηθευτή της επιλογής του.

7.Πώς θα αποτυπώνεται η χρέωση προμήθειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του ειδικού κοινού τιμολογίου;

Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που θα αφορούν το ειδικό κοινό τιμολόγιο οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την τελική τιμή προμήθειας για κάθε μήνα τιμολόγησης.

8.Μέχρι πότε θα εφαρμόζεται το ειδικό κοινό τιμολόγιο;

Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν  το ειδικό  κοινό  τιμολόγιο μέχρι και 31/12/2024 τουλάχιστον. Η παραμονή των καταναλωτών σε αυτό το τιμολόγιο θα είναι δυνατή έως τότε, εφόσον δεν έχουν επιλέξει άλλο προϊόν προμήθειας της επιλογής τους. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ειδικό κοινό τιμολόγιο και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025, καθώς θα προσφέρεται και στη συνέχεια από όλους τους προμηθευτές.

9.Μπορώ να αλλάξω άμεσα και χωρίς κυρώσεις τιμολόγιο ή προμηθευτή;

Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

10.Θα είναι διαθέσιμο κάποιο εργαλείο επαλήθευσης και σύγκρισης τιμών;

Στους λογαριασμούς ρεύματος και στα λοιπά  μηνύματα των προμηθευτών (sms και e-mail) θα εισάγεται κωδικός QR (και link) που θα παραπέμπει στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ. Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν τη τιμή κάθε μήνα για το ειδικό κοινό τιμολόγιο και να συγκρίνουν με το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων των προμηθευτών.

 

ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1.Ποιους αφορά το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων ΚΟΤ Γ;

Δικαιούχοι του νέου τιμολογίου ΚΟΤ Γ είναι πολύτεκνες οικογένειες(οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω) μέσω της ένταξής τους στη νέα διακριτή κατηγορία δικαιούχων ΚΟΤ, ξεχωριστά από άλλες οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

2.Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων ΚΟΤ Γ;

Για την ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ θα εφαρμοστούν διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια: Για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 50.000 ευρώ, για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται επιπλέον το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ΚΟΤ, στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων δεν θα εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια ώστε να ενταχθούν οι δικαιούχοι. Περίπου το 95% των πολύτεκνων οικογενειών καθίστανται δικαιούχοι.

3.Ποιο είναι το όφελος για τις πολύτεκνες οικογένειες που εντάσσονται στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων ΚΟΤ Γ;

Το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων μειώνει δραστικά το ενεργειακό κόστος για τους δικαιούχους, καθώς η βασική έκπτωση στις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 100 €/MWh, που σημαίνει ότι π.χ. για μία οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα και τετραμηνία κατανάλωση της τάξεως των 2.000 kWh, η έκπτωση υπολογίζεται σε 200 ευρώ.

4.Υπάρχει κάποιο όριο στην κατανάλωση ενέργειας, για την οποία οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ λαμβάνουν την καθορισμένη έκπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας;

Στο τιμολόγιο πολυτέκνων εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης στις χρεώσεις προμήθειας και ξεκινούν από τις 2.000 kWh ανά τετράμηνο για τις οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 kWh, αυξάνοντας αναλόγως το τετραμηνιαίο όριο, μέχρι του ύψους των 4.000 kWh, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας. Το προαναφερθέν ανώτατο όριο, αυξάνεται κατά 300 kWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Για παράδειγμα, το όριο οικογένειας με 4 εξαρτώμενα τέκνα διαμορφώνεται σε 2.300 kWh και 2.600 kWh αντίστοιχα  ανά τετράμηνο.

5.Τί γίνεται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης ενέργειας των δικαιούχων του ΚΟΤ Γ;

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μη απένταξη των δικαιούχων σε περίπτωση που υπερβούν  το όριο κατανάλωσης, με την υπερβάλλουσα ενέργεια να χρεώνεται με το βασικό οικιακό τιμολόγιο του εκάστοτε προμηθευτή. Εκτιμάται πως το τιμολόγιο πολυτέκνων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αυξημένων ενεργειακών αναγκών των δικαιούχων.

6.Επωφελούνται οι δικαιούχοι του νέου τιμολογίου πολυτέκνων ΚΟΤ Γ σε περίπτωση εξοικονόμησης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;

Οι δικαιούχοι επωφελούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν σε σχέση με το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσής τους. Για παράδειγμα, πολύτεκνη οικογένεια με  4 εξαρτώμενα τέκνα και τετραμηνιαίο όριο επιδοτούμενης κατανάλωσης 2.000kWh, η οποία θα επιτύχει μείωση της κατανάλωσης κατά 17% (333 kWh), δικαιούται έκπτωση 120 €/MWh, αντί για την έκπτωση των 100 €/MWh. Η επιπρόσθετη έκπτωση λόγω επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% της βασικής έκπτωσης, δηλ. τα 120€/MWh συνολικά.

7.Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του λογαριασμού των δικαιούχων του νέου τιμολογίου πολυτέκνων ΚΟΤ Γ και των άλλων κατηγοριών ΚΟΤ;

Οι δικαιούχοι του νέου τιμολογίου πολυτέκνων ΚΟΤ Γ απαλλάσσονται από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν στο σκέλος της ενέργειας για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) εντός των ορίων επιδοτούμενης κατανάλωσης, καθώς και από τα υπόλοιπα σκέλη των χρεώσεων αυτών. Επίσης απαλλάσσονται και από τις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Αντίστοιχη πρόνοια λαμβάνεται και για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της Κατηγορίας Α (ΚΟΤ Α), ενώ οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Β (ΚΟΤ Β), απαλλάσσονται από το πάγιο και σταθερό σκέλος των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).

8.Ποια είναι η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων πολυτέκνων στο νέο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ;

Η ένταξη στο ΚΟΤ Γ για τις πολύτεκνες οικογένειες θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την ΗΔΙΚΑ και θα υλοποιηθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή για τους αιτούντες, καθώς με την αίτησή τους θα αναρτούν το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Ο έλεγχος θα είναι αυτοματοποιημένος και οι αιτούντες θα ενημερώνονται άμεσα για το  εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο τιμολόγιο.