Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επενδυτικά δάνεια μέσω της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 

Ανοικτό προς υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων παραμένει το πρόγραμμα «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)». Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των υπό σύσταση, νεοσύστατων και υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην λήψη επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  (HDB).

Σχήμα χρηματοδότησης : Συμμετοχή στο κεφάλαιο κάθε δανείου, κατά 40% άτοκα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

-Τράπεζα Πειραιώς

-Alpha Bank

-Eurobank

-Εθνική Τράπεζα

-Τράπεζα Αττικής

-Παγκρήτια Τράπεζα

-Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

-Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

-Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

-Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

 

Ύψος δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ

Διάρκεια δανείου: Από 60 έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

Εκταμίευση Δανείου : Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023.

Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.