Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δυνατότητα γνωστοποίησης λύσης μισθώσεων ακινήτων που έχουν λήξει έως 31/12/2022 χωρίς πρόστιμο

 

Με απόφαση της ΑΑΔΕ παρέχεται η δυνατότητα μέχρι 31/03/2023 να γνωστοποιηθούν λύσεις μισθώσεων ακινήτων που ενώ είχαν λήξει μέχρι την 31/12/2022, δεν είχε υποβληθεί στο gsis.gr σχετική γνωστοποίηση για την λύση της μίσθωσης.

Με την διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- να τακτοποιήσουν την εικόνα των μισθώσεων τους ακόμα και για μισθώσεις προηγούμενων ετών που εκ παραδρομής δεν έχουν δηλωθεί ως μη ενεργές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γνωστοποίηση λύσης μίσθωσης τότε αυτή θα θεωρείται από μέρους της ΑΑΔΕ ότι βρίσκεται σε ισχύ. Δεν είναι σαφές που αποσκοπεί η ανωτέρω διατύπωση, όμως πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα για ιδιοκτήτες που δεν γνωστοποιήσουν τις λύσεις των μισθώσεων τους.

Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι φορολογούμενοι να ελέγξουν τις μισθώσεις τους και να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους ώστε να υποβληθούν μέχρι 31/3/2023 γνωστοποιήσεις λύσης μισθώσεων όπου απαιτείται.

 

Επαγγελματικές Μισθώσεις και ΦΠΑ

Με το άρθρο 30 του Ν. 5024/2023 που ισχύει από 24/2/2023 παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στην δυνατότητα επιλογής φορολόγησης επαγγελματικών μισθώσεων που αφορούν στην υπαγωγή τους σε καθεστώς ΦΠΑ.

Με την νέα διάταξη η επιλογή φορολόγησης μπορεί να γίνεται:

1. Είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου, είτε

2. οποτεδήποτε (εφόσον είναι ακίνητο που ήδη χρησιμοποιείται), απλά στην περίπτωση αυτή η επιλογή του τρόπου φορολόγησης ισχύει από το επόμενο έτος.

Το αντίστοιχο ισχύει και για την ανάκληση της ανωτέρω επιλογής.

Ουσιαστικά καταργείται η αποκλειστική προθεσμία επιλογής τρόπου φορολόγησης στο διάστημα 1η έως 30 Ιανουαρίου του έτους εντός του οποίου επιθυμούσε κάποια επιχείρηση να ενταχθεί το ακίνητό της σε καθεστώς ΦΠΑ.

Με αυτό τον τρόπο εφόσον κάποιος εκμισθωτής συμφωνήσει με τον μισθωτή του να υπαχθεί η μίσθωση σε καθεστώς ΦΠΑ, τότε μπορεί με σχετική αίτηση του οποτεδήποτε κατά το προηγούμενο έτος να κάνει αυτή την επιλογή.

Σημειώνεται ότι η επιλογή υπαγωγής των μισθωμάτων σε καθεστώς ΦΠΑ, αφορά μόνο μισθώσεις στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι επαγγελματίες / επιχειρήσεις που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.espa