Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

 Μείωση ή και απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος για καλλιτέχνες και χειροτέχνες

 

Σύμφωνα με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ όσοι είναι φυσικά πρόσωπα καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού 400€ ή ακόμα και απαλλάσσονται  από την  καταβολή του, εφόσον έχουν ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερομένους στο παράρτημα.

Πιο συγκεκριμένα, για την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος , καθώς και το μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ισχύουν τα παρακάτω:

Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος

Προϋποθέσεις:

α) Να είχαν προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών από την 1/1/2010 έως και τις 30/6/2022, και να είχαν υποβάλει τη σχετική δήλωση διακοπής εργασιών σε κάθε περίπτωση έως 30/7/2022 (εφόσον είχαν κατά την διακοπή δηλώσει στο Φορολογικό Μητρώο ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερομένους στο παράρτημα).

β) Να προβαίνουν σε νέα έναρξη (επανέναρξη) εργασιών από τις 30/6/2022 έως και τις 30/6/2023, και να έχουν υποβάλλει την σχετική δήλωση έως 30/7/2023 (εφόσον έχουν διατηρήσει  καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή έναν από τους αναφερόμενους ΚΑΔ του παραρτήματος ως κύριο).

Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής για το φορολογικό έτος 2022, η νέα έναρξη (επανέναρξη) πρέπει να έχει λάβει χώρα έως τις 31/12/2022 και η υποβολή της σχετικής δήλωσης έως τις 31/01/2023.

Σε περίπτωση  υποκαταστημάτων, εάν έχει δηλωθεί ΚΑΔ ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παραρτήματος, τότε το τέλος επιτηδεύματος που αφορά στο υποκατάστημα καταβάλλεται στο σύνολό του.

 

Μειωμένο τέλος επιτηδεύματος

Προϋποθέσεις

Φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες με κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο παράρτημα  καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού 400€ για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, εφόσον διατηρούν τον κύριο ΚΑΔ καθ’ όλη την διάρκεια του εκάστοτε έτους για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση εισοδήματος.

Σε περίπτωση υποκαταστημάτων, εάν έχει δηλωθεί ΚΑΔ ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παραρτήματος, τότε το τέλος επιτηδεύματος που αφορά στο υποκατάστημα καταβάλλεται χωρίς μείωση.

 

Η διαδικασία και για τις 2 περιπτώσεις είναι η εξής:

Η ΑΑΔΕ θα  καταρτίσει «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων απαλλαγής» ή «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων μειωμένου τέλους» (με ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας) έτους 2022 και θα τους αποστείλει ενημερωτικό μήνυμα στο email που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Στην συνέχεια, θα πρέπει  να εισέλθουν στην πλατφόρμα «MyBusinessSupport» και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τις οποίες έχουν λάβει-σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης-κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και να συμπληρώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο από την ΑΑΔΕ πεδίο το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει.

 

Μη χορήγηση απαλλαγής τέλους επιτηδεύματος ή μειωμένου τέλους

α) Εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για κάθε ένα από τα φορολογικά έτη εφαρμογής του καθεστώτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2023 για την απαλλαγή του φορολογικού έτους 2022, μέχρι 31/12/2024 για την απαλλαγή φορολογικού έτους 2023 και μέχρι 31/12/2025 για την απαλλαγή φορολογικού έτους 2024.

β) Εάν δεν έχει υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση από το δικαιούχο σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ο δικαιούχος έχει λάβει, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

 

Πίνακας ΚΑΔ

13.20.11 Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού
13.20.12 Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.92.16.01 Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών
16.29.12 Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
16.29.13 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16.29.25.01 Κατασκευή κοφινιών και ψαθών
16.29.25.02 Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα
23.31.10.01 Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες
23.41.12.01 Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
23.41.12.03 Κατασκευή πινακίων, αγγείων κ.λπ., από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
23.41.13 Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη
23.41.99.01 Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων
23.41.99.02 Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων
23.70.11.04 Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
25.99.24 Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα
31.09.12.01 Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
32.20.12 Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων
32.20.13 Κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, αρμόνιων και παρόμοιων οργάνων· ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων· φυσαρμόνικων· πνευστών οργάνων
32.20.15 Κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων
59.12.11 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών
59.12.13 Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών
59.12.14 Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών
59.12.15 Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)
59.12.17 Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών
59.20.11 Υπηρεσίες ηχογράφησης
59.20.12 Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου
59.20.13 Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
59.20.31 Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής
74.10.19.01 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων
74.10.19.02 Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων
74.10.19.04 Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων
74.10.19.05 Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας
74.10.19.06 Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)
74.20.21 Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
93.29.21.02 Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)
93.29.21.03 Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

 

Στον  ανωτέρω πίνακα, όταν αναφέρεται τετραψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται και όλοι οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν. Όπου αναφέρεται εξαψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλοι οι οκταψήφιοι που υπάγονται σε αυτόν.espa