Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Έκπτωση ΕΝΦΙΑ: Δικαιούχοι και Συνιδιοκτήτες

 

Την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο τα φυσικά πρόσωπα που:

1. Έχουν στην ιδιοκτησία τους κάθε είδους κατοικία εκτός από επαγγελματικά ακίνητα. Σε περίπτωση που αυτός που πληρώνει τα ασφάλιστρα (λήπτης της ασφάλισης) είναι νομικό πρόσωπο, αλλά ασφαλίζει κατοικία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, τότε η έκπτωση χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο, του οποίου το Ε9 περιλαμβάνει την κατοικία αυτή.

2. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για τους εξής κινδύνους συσσωρευτικά: πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμός.

3. Η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 900€ ανά τμ. των συνολικών χώρων (κύριοι και βοηθητικοί) που αναγράφονται στην ίδια γραμμή του Ε9 και έχουν τον ίδιο ΑΤΑΚ. Από το επόμενο έτος η ασφαλισμένη αξία θα υπολογίζεται τουλάχιστον 1000€/τμ.

4. Η κατοικία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για 365 ημέρες. Εάν είναι ασφαλισμένη για λιγότερες ημέρες, η έκπτωση θα είναι αναλογική.

Διευκρινίζεται ότι το ακίνητο ασφαλισμένο για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του ίδιου έτους δεν δικαιούται καμιά έκπτωση.

Συνιδιοκτήτης ή τρίτο πρόσωπο

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), υποβάλλοντας την αίτηση για τη συγκεκριμένη ενέργεια, ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τα ΑΦΜ των συνιδιοκτητών ή των τρίτων προσώπων.

Αυτά τα πρόσωπα θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στην ψηφιακή τους θυρίδα στο myAADE αλλά και στο email που έχει δηλωθεί, έτσι ώστε να υποβάλουν κι αυτοί αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024. Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση πραγματοποιείται το αργότερο έως 11/3/2024.espa